Elinkaarijohtamisen tutkiminen kaupunkikehityksessä – hyödyntämättömän arvon tunnistaminen elinkaaren huomioivan lähestymistavan avulla

Miro Ristimäki

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kestävä kaupunkikehittäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sillä kaupunkialueet ovat vastuussa suurimmasta osasta energian kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista. Kestävän kaupunkikehityksen haasteet yhdistettynä voimistuvaan kaupungistumiseen kyseenalaistavat nykyiset kaupunkikehityksen käytännöt elinkaarinäkökulmasta. Pitkän aikavälin näkökulma on hyvin olennainen kaupunkikehityksessä. Kaupunkikehitysprosessi koetaan kuitenkin rikkonaiseksi, mikä puolestaan johtaa elinkaarinäkökulmasta kestämättömään kaupunkirakenteeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten elinkaarijohtaminen ymmärretään kaupunkikehityksessä sekä voidaanko lisäarvoa luoda elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla. Laadullista tutkimusotetta hyödynnetään tapaustutkimusten kautta. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluiden, kyselyiden, osallistuvan havainnoinnin ja elinkaarimallintamisen muodossa. Laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistämällä lisätään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimus esittää, että elinkaarinäkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi ja että alan toimijat eivät kanna elinkaarivastuuta kaupunkikehityksessä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että lisäarvoa on mahdollista luoda kestävän kehityksen puitteissa kaupunkikehityksessä elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla. Kuitenkin lisäarvon luominen on haastavaa, sillä liiketoimintamalleja ei ole linjattu tukemaan elinkaarinäkökulmaa, julkisten ja yksityisten sektoreiden välillä on eturistiriitaa ja yhteisten projektitavoitteiden asettaminen on vähäistä. Elinkaarijohtamista kaupunkikehityksessä ei ole toistaiseksi tutkittu kattavasti akateemisessa kirjallisuudessa ja siten tämä väitöskirja esittää uusia empiirisiä havaintoja kaupunkikehityksen alalle. Käytännön hyöty rakennetun ympäristön toimijoille on tutkimuksessa tunnistettu olevan kestävän kehityksen arvonluontipotentiaali, joka on mahdollista saavuttaa elinkaarijohtamisen lähestymistavan myötä.
Julkaisun otsikon käännösElinkaarijohtamisen tutkiminen kaupunkikehityksessä – hyödyntämättömän arvon tunnistaminen elinkaaren huomioivan lähestymistavan avulla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Junnila, Seppo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6721-6
Sähköinen ISBN978-952-60-6722-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kaupunkikehitys
  • kestävä kaupunki
  • elinkaarijohtaminen
  • kestävä kehitys
  • elinkaariarviointi
  • elinkaariajattelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Elinkaarijohtamisen tutkiminen kaupunkikehityksessä – hyödyntämättömän arvon tunnistaminen elinkaaren huomioivan lähestymistavan avulla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä