Evaluation of sustainability innovations in the construction sector

Julkaisun otsikon käännös: Kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden arviointi rakennusalalla

Juho-Kusti Kajander

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutoksen hillintä tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia uusille rakennusalan palveluille ja tuotteille. Liiketoimintamahdollisuuksista huolimatta rakennusalan innovaatiotoiminta on hidasta. Aiemmissa tutkimuksissa innovaatioiden hyötyjen arviointi on tunnistettu keskeiseksi vaiheeksi rakennusalan innovaatioiden viemiseksi käytäntöön. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia miten rakennusalan yritykset voivat arvioida kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita sekä yrityksen liiketoiminnassa että rakennushankkeissa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ehdottaa ja testata uusia työkaluja, joiden avulla rakennusalan yritykset, erityisesti urakoitsijat ja tuoteosavalmistajat, voivat arvioida kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden taloudellisia hyötyjä. Tutkimus perustuu mixed method -tutkimusstrategiaan, jossa sekä numeerista että laadullista aineistoa kerätään ja analysoidaan monipuolisesti laadullisilla ja kvantitatiivisilla menetelmillä. Tutkimuksessa käytetään empiiristä aineistoa rakennusalan yritysten innovaatiokäytännöistä ja -projekteista sekä rakennushankkeista, joissa hyödynnetään rakennusten käyttö- ja muuntojoustavuuteen, ilmanvaihtoon ja energiatehokkuuteen liittyviä innovaatioita. Tämä väitöskirja osoittaa, että rakennusalan yritykset voivat arvioida kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita kartoittamalla systemaattisesti niihin liittyviä taloudellisia hyötyjä ja epävarmuuksia. Tutkimuksen tuloksena väitetään, että i) rakennusalan yritysten kannattaa arvioida innovaatioita yhdessä tilaajan, käyttäjien ja kumppaniverkoston kanssa innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton vauhdittamiseksi, ja ii) rakennusalan yritykset voivat arvioida innovaatioiden taloudellisia hyötyjä osakkeenomistajille event study -menetelmän ja tilaaja- ja käyttäjäorganisaatioille reaalioptioanalyysin avulla. Väitöskirja edistää rakennusalan innovaatiotoiminnan tieteenalan tietämystä tutkimalla empiirisesti kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden arviointia. Väitöskirjan tulokset parantavat innovaatioita koskevaa päätöksentekoa rakennusalalla korostamalla niiden taloudellisten hyötyjen arvioinnin merkitystä sekä liiketoiminnassa että rakennushankkeissa. Väitöskirjassa esitetyt ja testatut menetelmät ja niiden sovellukset auttavat rakennusalan yrityksiä arvioimaan innovaatioita käytännön päätöksentekotilanteissa. Jatkossa kannattaa ehdottomasti tutkia tässä väitöskirjassa testattuja innovaatioiden arvioinnin menetelmiä laajemmalla aineistolla ja reaalioptioanalyysin hyödyntämistä rakennushankkeen kannattavuus- ja suunnittelutavoitteiden asettamisessa.
Julkaisun otsikon käännösKestävää kehitystä edistävien innovaatioiden arviointi rakennusalalla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
  • Junnila, Seppo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6957-9
Sähköinen ISBN978-952-60-6956-2
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • rakennusalan innovaatiot
  • arviointi
  • päätöksenteko
  • taloudellinen kannattavuus
  • reaalioptioanalyysi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden arviointi rakennusalalla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä