Opetusrakennusten energiatehokkuuden arviointi

Tiina Sekki

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Espoon kaupungin toimitilastrategian keskeinen tavoite on tilojen käytön tehostaminen. Tilojen yhteiskäyttöä lisätään ja uudet sekä peruskorjattavat tilat suunnitellaan entistä monikäyttöisemmiksi. Käytön tehokkuuden kasvaessa usein energiankulutus kasvaa ja pitkät käyttöajat voivat "rankaista" energiatehokkuuden tunnuslukujen ja mittaamisen näkökulmasta. Mittari fyysisen rakennuksen vertailuun ei välttämättä sovellu rakennuksen käytönaikaiseen seurantaan, sillä se ei huomioi rakennuksen todellista käyttöä. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä opetusrakennusten energiatehokkuuden arviointiin. Tutkimuksessa vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee opetusrakennusten energiankulutuksen kokonaiskuvaa ja arvioi eri tekijöiden merkitystä siihen. Toinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään mikä on rakennuksen käytön merkitys energiatehokkuutta arvioitaessa. Kolmas tutkimuskysymys tarkastelee vaihtoehtoisten indikaattoreiden kykyä toimia vertailevina tunnuslukuina energiatehokkuuden parantamisessa. Väitöskirja on yhdistelmätutkimus, jossa käytetään sekä numeerista että laadullista aineistoa. Numeerinen aineisto koostuu tutkittujen kiinteistöjen toteutuneesta, mitatusta energiankulutus ja energiakustannus sekä käyttöön liittyvästä datasta, laadullinen aineisto puolestaan energiatodistuksista ja energiakatselmuksista. Lisäksi kahdeksan tapaustutkimuksen avulla arvioidaan valittujen energiatehokkuusindikaattoreiden käytettävyyttä. Tulosten perusteella tutkitun opetusrakennuskannan energiankulutus vaihtelee merkittävästi kaikkien tutkittujen tekijöiden suhteen sekä rakennustyyppien että yksittäisten rakennusten välillä tarkasteltuna. Tulosten mukaan tutkitut tekijät eivät yksinään selitä energiankulutuksen vaihtelua. Löydökset vahvistavat, että vaihtoehtoiset indikaattorit tuottavat erilaisia tuloksia energiatehokkuuden arvioimiseen ja soveltuvat erilaisiin käyttötarpeisiin. Tutkimuksessa annetaan ehdotus indikaattoreiden yhdistelmästä. Tutkimuksessa ehdotetaan, että opetusrakennusten käyttövaiheen energiatehokkuutta arvioitaessa näkökulmaa laajennetaan siten, että fyysisen ominaisuuden lisäksi huomioidaan keskeisiä rakennuksen käyttöä kuvaavia parametreja kuten käyttäjämääriä, käyttöaikoja ja tilatehokkuutta. Löydösten mukaan teknisten parannusten lisäksi Espoon kaupungilla on mahdollisuus optimoida päiväkotien ja koulujen tilankäyttöä. Jotta energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä voidaan tulevaisuudessa huomioida kokonaisvaltaisemmin, tulee nykyistä energiansäästöön tähtäävää energiakatselmustapaa kehittää.
Julkaisun otsikon käännösOpetusrakennusten energiatehokkuuden arviointi
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
 • Airaksinen, Miimu, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
 • Saari, Arto, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7359-0
Sähköinen ISBN978-952-60-7358-3
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • energiatehokkuus
 • energiankulutus
 • energiakustannus
 • energiatehokkuusindikaattorit
 • kiinteistön käyttö
 • päiväkoti
 • koulu

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Opetusrakennusten energiatehokkuuden arviointi'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä