Essays on the Technology Frontier and Finnish Innovation Policy

Tutkimustuotos

Tutkijat

  • Pii Elina Berghäll

Organisaatiot

Kuvaus

Suomen on väitetty saavuttaneen teknologian eturintaman ja siirtyneen investointiperusteisesta kasvusta innovaatioperusteiseen kasvuun. Tämä väitöskirja koostuu viidestä teknologian eturintamaa, innovaatiopolitiikkaa ja suomalaista elektroniikkateollisuutta sivuavasta esseestä, jotka yhdessä kyseenalaistavat tämän väitteen. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan kehittyneiden maiden etäisyyttä teknologian eturintamasta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten mukaan investoinnit ovat innovoinnin ohella keskeinen taloudellisen tehokkuuden selittäjä teknologista eturintamaa lähestyessäkin. Toisessa esseessä tarkastellaan Suomen asemaa ja tehokkuutta selittäviä tekijöitä. Tulosten perusteella suomalaiset teollisuuden alat eivät ole keskimäärin olleet lähellä teknologista eturintamaa, eikä t&k-intensiteetti ole merkitsevästi vaikuttanut eturintaman saavuttamiseen, verrattuna esim. koulutuksen edesauttamaan teknologian omaksumiskykyyn ja investointeihin tieto- ja viestintätekniikkaan. Kolmannessa esseessä tarkastellaan pelkästään suomalaisia tieto- ja viestintätekniikkayrityksiä, joista pääosin kehkeytyi Suomen korkean teknologian menestystarina. Sen t&k:n tuottavuusvaikutukset osoittautuvat heikoiksi verrattuna muun kuin t&k-työvoiman tuotantojoustoihin sekä yrityksen kokoon liittyviin vaikutuksiin. Tulos pätee riippumatta siitä tarkastellaanko t&k-intensiteetin tehokkuusvaikutuksia, teknistä kehitystä tai t&k:n tuotantojoustoja. Neljännessä esseessä vertaillaan kotimaisten ja ulkomaisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja siitä syntyneitä tietovuotoja Suomessa ja Hollannissa. Tulosten mukaan suomalainen innovaatiopolitiikka integroi ulkomaiset yritykset kansalliseen innovaatiojärjestelmään hollantilaista paremmin. Tulokset osoittavat myös suomalaisten yritysten olevan halukkaampia jakamaan keskeistä tietoa julkisten tutkimuslaitosten kanssa. Toisaalta tietovuodot suomalaisista tutkimuslaitoksista olivat keskeinen ulkomaisten yritysten motiivi tehdä yhteistyötä suomalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Viidennessä esseessä tutkitaan mahdollisuutta käyttää ulkomaisten yritysten tehokkuutta teknologisen eturintaman mittarina. Suomalainen elektroniikkateollisuus ajanjaksolla 1993 – 2002 tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa vertailu tilanteessa, jossa ulkomaisten yritysten paremmuus ei ole itsestään selvää. Tulokset osoittavat kotimaisten yritysten olleen tarkasteluperiodilla ulkomaalaisperäisiä lähempänä tieto- ja viestintätekniikan eturintamaa. Neljännessä esseessä havaitut tietovuodot ovat sen johdosta virranneet todennäköisemmin suomalaisista ulkomaisperäisiin yrityksiin, kuin päinvastoin.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-6425-3
Sähköinen ISBN978-952-60-6426-0
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • tehokkuus, teknologian eturintama, korkea teknologia, T&K, innovaatiopolitiikka, suorat sijoitukset, yhteistyö, tieto- ja viestintätekniikka, tietovuodot

ID: 18236453