Essays on the heterogeneity in European banking

Julkaisun otsikon käännös: Esseitä Euroopan pankkisektorin monimuotoisuudesta

Eeva Kerola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu neljästä empiirisestä esseestä, joista jokainen tarkastelee Euroopan pankkisektorin heterogeenisuutta eri näkökulmasta. Pyrkimyksenä on osoittaa, että pankkien väliset erot vaikuttavat niiden toimintaan ja suorituskykyyn. Ensimmäinen essee katsoo, miten eri omistusrakenteen omaavat pankit ovat selvinneet kriisistä. Essee keskittyy erityisesti kannattavuuteen, lainojen laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä tarkastelee toimintakykyä ennen kriisiä ja sen aikana. Toinen essee keskittyy yksittäisten pankkien saamiin pankkiluokituksiin kahdelta luottoluokituslaitokselta (Fitch ja Moody's), ja tarkastelee koskettiko kriisi eurooppalaisia pankkeja eri tavalla riippuen niiden omistusrakenteesta, ja muuttivatko luottoluokittajat käsitystään omistusrakenteiden välillä reaktiona kriisin puhkeamiseen. Kolmas essee tutkii omistusrakenteen vaikutusta pankkien lainatarjontapäätöksiin rahapolitiikan muuttuessa. Neljäs essee keskittyy pankkien luottoehtoihin, ja tutkii pankkikohtaisten erojen vaikutusta niiden muutoksiin. Tässä väitöskirjassa osoitetaan, että heterogeenisuus pankkitoiminnassa vaikuttaa pankkien liiketoimintaan ja suoriutumiseen. Koko pankkisektorin vakauden kannalta on tärkeää pitää huoli siitä, että toimialalla on riittävä määrä toimijoita, joilla on erilaiset tavoitteet ja liiketoimintamallit. On myös tärkeää olla unohtamatta pankkisektorin monimuotoisuutta tehtäessä koko euroaluetta koskevia sääntely- ja politiikkapäätöksiä.
Julkaisun otsikon käännösEsseitä Euroopan pankkisektorin monimuotoisuudesta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6259-4
Sähköinen ISBN978-952-60-6260-0
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • pankkitoiminta
  • liikepankit
  • sidosryhmäpankit
  • säästöpankit
  • osuuspankit
  • suorituskyky
  • luottoluokituslaitokset
  • lainananto
  • luottoehdot

Siteeraa tätä