Essays on small group decision-making in a dynamic business simulation game

Julkaisun otsikon käännös: Esseitä pienryhmien päätöksenteosta dynaamisessa liiketoimintasimulaatiossa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirjan tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia päätöksenteon analyysiin. Tutkimus keskittyy reaaliaikaiseen päätöksentekoympäristöön, jossa simuloidaan kompleksista liiketoimintaympäristöä tuotannon, toimitusketjujen hallinnan ja markkinoinnin alueilla. Päätöksentekoyksikköinä ovat liiketoimintasimulaatiota pelaavat 2-3 hengen tiimit, joiden päätöksentekokäyttäytymistä tässä väitöskirjassa tutkitaan. Tutkimuksessa hyödynnetään useita näkökulmia ja menetelmiä uuden tutkimustiedon tuottamiseksi reaali-aikaisesta päätöksenteosta. Tutkimus on toteutettu "RealGame"-nimisessä liiketoimintasimulaatiossa, jota käytetään tuotantoyritysten henkilöstön 2-päiväisissä koulutuksissa. RealGame on reaaliaikainen simulaatio, jossa pelaajien muodostamat 2-3 hengen tiimit toimivat päätöksentekijöinä omassa tuotantoyrityksessään. Päätöksenteon tutkimus on laajaa, mutta se on keskittynyt pitkälti staattisiin päätöksentekotilanteisiin. Vähemmän tiedetään mitä päätöksentekijät tekevät tilanteissa, joissa päätöksiä tulee tehdä aikapaineen alaisina reaali-aikaisessa nopeasti vaihtelevassa liiketoimintaympäristössä. RealGame-liiketoimintasimulaatio tarjoaa relevantin tutkimusympäristön tähän tärkeään tutkimusalueeseen. Tutkimus hyödyntää reaali-aikaisen ja dynaamisen päätöksenteon käsitteitä ja perustuu laajemmin preskriptiivisen päätöksenteon viitekehykseen. Tutkimuskysymykset liittyvät päätöksentekotiimin koostumukseen, menestyksekkään päätöksenteon rakenteeseen sekä erilaisiin päätöksentekostrategioihin reaali-aikaisessa ympäristössä. Sen perusta on aikaisemmissa tutkimuksissa, jotka ovat käsitelleet päätöksentekoa simuloiduissa ympäristöissä. Tämä tutkimus on kuitenkin yksi harvoista, joka tutkii erityisesti tiimien päätöksentekoa reaali-aikaisissa liiketoimintasimulaatioissa.  Tämä tutkimus osoittaa. että erilaisten tutkimuksellisten ja metodologisten näkökulmien avulla voidaan saavuttaa uutta tietoa siitä, miten päätöksiä tehdään kompleksisissa liiketoimintaympäristöissä. Tässä tutkimuksessa uutta tietoa saadaan erityisesti tiimien reaaliaikaisesta päätöksenteosta, joka on vähemmän tutkittu alue. Tietoa voidaan hyödyntää myös käytäntöön esimerkiksi monikansallisissa organisaatioissa. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettyjä metodologioita ja analyyttisiä näkökulmia voidaan hyödyntää laajemminkin semirakenteellisen datan analysointiin esimerkiksi digitaalisten palvelujen analysoinnissa.
Julkaisun otsikon käännösEsseitä pienryhmien päätöksenteosta dynaamisessa liiketoimintasimulaatiossa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Seppälä, Tomi, Vastuuprofessori
 • Malo, Pekka, Vastuuprofessori
 • Bragge, Johanna, Ohjaaja
 • Lainema, Timo, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3962-6
Sähköinen ISBN978-952-60-3965-7
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • liiketoimintasimulaatio
 • reaaliaikainen dynaaminen päätöksenteko
 • regressioanalyysi
 • regressiopuu
 • sekvenssianalyysi
 • LASSO valinta
 • logistinen regressio
 • multinomiaalinen logistinen regressio

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Esseitä pienryhmien päätöksenteosta dynaamisessa liiketoimintasimulaatiossa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä