Essays on public economics

Tuuli Paukkeri

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu neljästä julkistaloustieteen alaan kuuluvasta esseestä, jotka käsittelevät erinäisiä politiikkainstrumentteja ja niiden vaikutuksia pienituloisiin ja muilla tavoin haavoittuviin yksilöihin. Esseiden tavoite on vastata kysymykseen, kuinka hyvin nämä politiikkainstrumentit saavuttavat niiden eksplisiittiset tavoitteet. Ensimmäinen essee on väittelijän yksin kirjoittama, muut kolme on kirjoitettu yhteistyössä eri kirjoittajien kanssa.Ensimmäisessä esseessä luon laajan katsauksen suomalaisten viimesijaistensosiaalietuuksien, asumistuen ja toimeentulotuen, alikäyttöön. Esseessä käytetään kuvailevia menetelmiä yhdessä ainutlaatuisen, eri rekisteriaineistoista kootun aineiston kanssa. Muodostan niiden avulla useita tyyliteltyjä faktoja alikäytöstä ja tutkin, miten kohderyhmän tulodynamiikka vaikuttaaalikäyttöön ja tukien kohdentumiseen. Toinen essee käsittelee informaation vaikutusta tukien alikäyttöön. Tutkimme suomalaisen takuueläkkeen voimaantulon yhteydessä vuonna 2011 toteutettua informaatiokampanjaa. Tutkimus osoittaa, että informaatiokirjeen ja hakulomakkeen saaminen postissa vaikutti merkittävästi tuen hakemisalttiuteen. Kolmannessa esseessä tutkimme työnantajien työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen vaikutusta työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyyteen. Suomessa on käytössä maksuluokkamalli, jonka tulisi kasvattaa työnantajien kannustimia ehkäistä työntekijöidensä terveysongelmia ennalta. Käyttämämme empiirinen menetelmä sekä aineistomme tarkkuustaso mahdollistavat vakuutusmaksujen kausaalivaikutuksen tunnistamisen. Analyysimme perusteella maksuluokkamalli ei toimi tavoitellulla tavalla työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisessä. Neljännessä esseessä käytämme teoriamallia tarkastellaksemme optimaalista verojen ja tulonsiirtojen rakennetta köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa. Muokkaamme tavallista optimiveromallia ottamaan huomioon kehittyvien maiden heikomman hallinnollisen kapasiteetin rajoittamalla veroinstrumentitlineaarisiksi. Tutkimus osoittaa, että veromallin tavoitefunktion vaihtaminen tyypillisestä hyvinvoinnin maksimoinnista kehitysmaiden tavoitteita paremmin kuvastavaan köyhyyden vähentämiseen vaikuttaa optimaalisiin vero- ja tulonsiirtosääntöihin.
Julkaisun otsikon käännösEssays on public economics
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Haaparanta, Pertti, Vastuuprofessori
  • Haaparanta, Pertti, Ohjaaja
  • Sarvimäki, Matti, Ohjaaja
  • Zinovyeva, Natalia, Ohjaaja
  • Pan, Yao, Ohjaaja
  • Pirttilä, Jukka, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7965-3
Sähköinen ISBN978-952-60-7966-0
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • taloustieteet
  • kansantalous

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Essays on public economics'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä