Essays on Households' Technology Choices and Long-Term Energy Use

Julkaisun otsikon käännös: Esseitä kotitalouksien investoinneista energiaa kuluttavaan teknologiaan

Anna Sahari

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka käsittelevät lämmitysjärjestelmän valintaa uusissa omakotitaloissa. Tutkimuksessa selvitetään kuinka herkkiä investointipäätökset ovat sähkön hinnoille, sekä kuinka kotitalouksien ominaisuudet liittyvät lämmitysteknologian valintaan. Analyysissä hyödynnetään suomalaista rekisteriaineistoa, joka yhdistää uuden rakennuksen talon omistajan tietoihin sekä paikallisiin sähkön hintoihin. Ensimmäinen essee tarkastelee valintaa suoran sähkölämmityksen ja vesikiertoisen lämmityksen välillä. Ekonometrisen analyysin tulokset osoittavat, että sähkön siirtohinta vaikuttaa merkittävästi suoran sähkölämmityksen valintatodennäköisyyteen. Kuluttajat siis osaavat huomoida tulevaisuuden lämmityskustannukset tehdessään investointipäätöksiä. Suoran sähkölämmityksen kysyntäjousto sähkön siirtohinnan suhteen on -0.63 siirtohintojen keskitasolla. Toisessa esseessä estimoidaan kotitalouksien halukkuus maksaa korkeampia investointikustannuksia säästääkseen vuosittaisissa lämmityskuluissa yli ajan. Rekisteriaineistoa täydennetään arvioilla lämmitysjärjestelmien investointikustannuksista sekä uusien talojen odotetusta lämmönkulutuksesta. Tulosten mukaan maksuhalukkuus vaihtelee huomattavsti yli kotitalouksien, ja tämän tunnistaminen vaatii kotitalouskohtaisia havaintoja; vaihtelu ei nouse esille simulaatiohin perustuvassa tilastollisessa analyysissä (random coefficients logit). Maksuhalukkuudesta johdettu investointikohtainen korkotaso on keskimäärin 8-10 prosenttia. Kolmannessa esseessä tarkastellan teknologiavalinnan yhteyttä kotitalouden havaittuihin ominaisuuksiin. Tulosten mukaan sekä investointikustannukset että vuosittaiset lämmityskustannukset ovat merkittäviä investointipäätöksen tekijöitä. Sähkön hintojen nousu siirtää kysyntää sähkölämmityksestä etenkin maalämpöön ja puulämmitykseen, minkä seurauksena lämmitysenergian tuotannosta aiheutuvat CO2-päästöt vähenevät. Tulokset viittaavat siihen, että osa kotitalouksista ei voi investoida haluamaansa järjestelmään korkeiden investointikustannsten takia. Lisäksi aiempi kokemus talon omistamisesta vaikuttaa vahvasti investointipäätökseen, mikä voi olla osoitus epäsymmetrisestä informaatiosta talon rakentajien kesken.
Julkaisun otsikon käännösEsseitä kotitalouksien investoinneista energiaa kuluttavaan teknologiaan
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Liski, Matti, Ohjaaja
  • Bagues Fernandez, Manuel, Ohjaaja
  • Pekkarinen, Tuomas, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7320-0
Sähköinen ISBN978-952-60-7319-4
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • sähkö
  • kysyntäjousto
  • kotitaloudet
  • energia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Esseitä kotitalouksien investoinneista energiaa kuluttavaan teknologiaan'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä