Essays on Financing for Development

Tutkimustuotos

Tutkijat

  • Kaisa Alavuotunki

Organisaatiot

Kuvaus

Tämä väitöskirja koostuu neljästä esseestä, jotka käsittelevät kehityksen rahoittamista kehitysavun (erityisesti yleisen budjettituen) sekä kehitysmaiden omien verotulojen avulla.Ensimmäinen essee tarkastelee yleisen budjettituen jakamiseen vaikuttavia tekijöitä ja analysoi budjettituen vaikutuksia talouskasvuun. Tulokset osoittavat, että kehitysavun jakoperusteissa on tapahtunut selvä muutos vuosituhannen vaihteessa. Jakoperusteissa korostuvat aiempaa enemmän saajamaan tarpeet ja toisaalta vähemmän avunantajamaan omat kaupalliset intressit. Verrattuna muihin kehitysavun muotoihin yleistä budjettitukea saavat maat ovat keskimäärin köyhempiä ja velkaantuneempia ja ne ovat usein avunantajamaiden entisiä siirtomaita. Budjettituen yhteys talouskasvuun vaikuttaa tulosten valossa olleen positiivinen.Toisessa ja kolmannessa esseessä analysoidaan yleisen budjettituen vaikutuksia valtioiden terveys- ja koulutusmenoihin. Esseissä pyritään korjaamaan avun valikoitumisesta syntyvä endogeenisyysongelma kahdella eri menetelmällä, tarjontapuolen instrumenttimuuttujalla sekä synteettisellä kontrollilla. Estimointitulosten perusteella vaikuttaa siltä, että yleistä budjettitukea saavat maat käyttävät keskimääräistä enemmän valtionhallinnon varoja terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, että budjettituen vaikutus terveysmenoihin on hyvin heterogeenistä jopa eniten budjettitukea saavien maiden kesken. Kuitenkin maissa, joissa terveysmenot ovat budjettituen myötä kasvaneet, on myös vastasyntyneiden kuolleisuus ollut keskimääräistä nopeammassa laskussa. Yleinen budjettituki vaikuttaisi toimivan hyvin rahoitusinstrumenttina koulujärjestelmän uudistuksissa.Neljäs essee tarkastelee arvonlisäveron käyttöönoton vaikutusta tuloeroihin. Arvonlisäveron käyttöönotto on ollut yksi tärkeimmistä sekä kiistanalaisimmista veropolitiikan keinoista maailmanlaajuisesti. Toisaalta arvonlisäveroa pidetään hyödyllisenä erityisesti valtionhallinnon tulojen kasvattajana, mutta toisaalta sitä syytetään regressiivisyydestä, mikä lisäisi tuloeroja. Essee tarjoaa päivitetyn analyysin arvonlisäveron käyttöönoton vaikutuksista valtion verotuloihin sekä ensimmäiset laatuaan olevat estimoinnit sen vaikutuksista tuloeroihin makrotasolla. Arvonlisäveron käyttöönotto on kasvattanut tuloeroja, kun tarkastellaan käytettävissä olevien tulojen suhteellista jakautumista, mutta kulutukseen pohjautuvassa tarkastelussa vastaavia vaikutuksia ei havaita. Arvonlisäveron vaikutukset valtion tuloihin eivät ole olleet yhtä positiivisia kuin mitä aiemmat tutkimukset ovat väittäneet.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-6911-1
Sähköinen ISBN978-952-60-6910-4
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • Yleinen budjettituki, kehitysapu, avun allokaatio, valtion budjettiallokaatio, syntymän jälkeinen kuolleisuus, kehitysavun vaikutukset, arvonlisävero, tuloerot, kehitysmaat

ID: 18755321