Esseitä ympäristö- ja luonnonvarataloustieteestä

Jussi Lintunen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu neljästä esseestä, jotka kuuluvat ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen tutkimusalaan. Kahdessa ensimmäisessä esseessä keskitytään ilmastopolitiikan analyysiin, kolmannessa puumarkkinoihin ja neljännessä yhdistetään ilmastopolitiikka puumarkkinoihin. Ensimmäisessä esseessä tarkastellaan makrotaloudellisella kokonaistasapainomallilla optimaalisen päästömaksun heilahtelua suhdannevaihteluiden mukana. Analyyttinen tarkastelu osoittaa, että optimaalisen päästömaksun vaihtelu on lähtökohtaisesti myötäsyklistä, koska se kytkeytyy kulutuksen rajahyödyn vaihteluihin. Numeerinen tarkastelu osoittaa, että päästöjen optimaalinen vaihtelu riippuu päästöjä tuottavasta tuotantoteknologiasta. Toisessa esseessä tarkastellaan päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien määrän hallintaa, kun päästöoikeuksien tallettaminen myöhempää käyttöä varten on sallittua. Eteenpäin katsova talletuspäätös johtaa päästöoikeuksien määrän hallinnan aikaepäjohdonmukaisuusongelmaan. Tämän vuoksi tarkastelemme suunnittelijan ongelman Markov-tasapainoratkaisua. Numeerisesta ilmastopolitiikkasovelluksesta havaitaan, että suunnittelijan kannattaa estää päästöoikeuksien varaston kasvu ja pyrkiä pitämään päästöoikeuksien hintataso vakaana. Kolmas essee konstruoi kilpailullisen tasapainon puuntarjontakuvauksen yksittäisten metsänomistajien binäärisistä päätehakkuupäätöksistä, kun metsillä on ikärakenne ja puun kysyntä vaihtelee satunnaisesti. Malli antaa metsikkötason tulkinnan usein käytetylle markkinatason mallille ja empiirisesti testattavan rakenteen tulevia tarkasteluja varten. Numeeriset tulokset antavat ymmärtää, että aiemmista metsikkötason mallinnuksista saatu ymmärrys ei välttämättä päde kilpailullisessa tasapainossa. Neljäs essee tarkastelee optimaalista ilmastopolitiikkaa metsä- ja energiasektorilla. Esseessä yhdistetään ikärakenteinen metsä, hiilen kierto sekä puun eri käyttötavat yhteen malliin ja johdetaan systeemille optimaalinen ilmasto-ohjaus. Tarkastelu tehdään kahdella erilaisella hiilen kirjanpitojärjestelmällä ja osoitetaan, että ohjaus voidaan perustaa kumpaan tahansa näistä. Numeeristen tulosten perusteella hiilen varastointi metsiin näyttäisi olevan ensisijainen metsien käyttötapa ilmakehän hiilipitoisuuden hillinnässä.
Julkaisun otsikon käännösEsseitä ympäristö- ja luonnonvarataloustieteestä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Liski, Matti, Valvoja
  • Uusivuori, Jussi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8377-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8378-0
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • ilmastopolitiikka
  • puumarkkinat
  • suhdannevaihtelut

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Esseitä ympäristö- ja luonnonvarataloustieteestä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä