Epä/igenesis: Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/umisena. Tutkielma Y

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Tässä taiteellisessa väitöskirjassa selvittelen sitä, mistä typografiset tekstit koostuvat. Arkiset ja tavalliset tekstit jäävät usein lukijoilleen läpinäkyviksi, mutta samaan aikaan niiden muodot ovat niin merkitseviä, että monet tekstit tunnistetaan niitä lukemattakin. Tutkimuksessani tarkennan näihin materiaalisiin ominaisuuksiin tekstin muotoilijana sekä tutkijana. Sen taiteellinen osa on kokeellisen kirjoittamisen projekti Epägenesis, jossa lainaan löydettyjen tekstidokumenttien tekstejä ja muotoiluja. Epägenesis on sarja toisiinsa lomittuneita kirjoittamisen, muotoilun ja lukemisen eleitä, jotka purkavat ”sisällön” ja ”muodon” kategorioita. Ne paljastavat ensinnäkin nuo konventionaaliset tekstit ja niiden suostuttelevan tehon, ja toiseksi niihin liittyvän tekstin muotoilijan tiedon sekä taitamisen. Tämä väitöskirja on kaksi kirjaa: se koostuu kahdesta niteestä (X ja Y), joista X on väitöskirjan taiteellinen osa ja Y sitä valottava tutkielma. Niiden välille avautuu tila, jossa muodostuu uusia kuvioita taitamisen ja teorian välille, eikä niiden yhdessä tuottamaa tietoa voi erottaa toisistaan. Väitöskirjan nide Epägenesis: Katalogi X kokoaa kokeelliset tekstini neljäksi sarjaksi: Alfa, Beeta, Delta ja Gem. Näissä lainaan taiteen ja kirjallisuuden kentältä konseptuaali- sen ja menetelmällisen kirjoittamisen keinoja sekoittaakseni ne arkiseen ja julkiseen. Tässä tutkielmassa taivuttelen kirjoitus- ja muotoiluprosessejani erityisesti uusmaterialistseen kehykseen, jossa teksti näyttäytyy aina materiaalis-diskursiivisena. Luen Epägenesiksen tekstejä myös sellaisten teorioiden ja käsitteiden läpi, joilla tekstin kuvallisuutta ja materiaalisuutta on aiemmin selitetty. Kieli- ja kirjallisuustieteet, taidehistoria, kuva- ja mediateoria ovat tahoillaan käsitelleet erityisesti sellaisia tekstiesineitä, joiden muoto on epäkonventionaalinen. Multimodaalinen tutkimus ottaa huomioon myös tekstien tuotannon koneistot. Nykytiedon valossa teksti ei kuitenkaan ole materiaalista ainoastaan silloin, kun se kiinnittää lukijan huomion epäkonventionaalisuudellaan, vaan teksteihin kirjoittuu aina välttämättä kieltä ja ainetta, ja niihin lomittuu sekä ihmisen että teknologian vaikutuksia. Nuo vaikutukset puolestaan lomittuvat julkisoiden jakamaan yhteiselämään joka hetki. Typografian käytännöt kantavat mukanaan painamisen historiaa, mikä ylläpitää vanhoja oletuksia tekstien alkuperästä, tekijyydestä ja arvosta. Kartoitan kirjoituksen, painamisen ja typografian kiinnikkeitä juuri kun valtaosa teksteistä on siirtymässä digitaalisiin ympäristöihin, joissa ne näyttäytyvät, muuntuvat ja verkottuvat yhä useammin vailla tekijää tai alkuperää (epägenesis). Tässä käännekohdassa tulee näkyviin, että me ihmiset emme kirjoita yksin, ja että tehoisien tekstiolioiden vaikutuksesta jotakin kirjoituksessa aina myös kirjoittuu, niin kieleen, ympäristöön kuin meihinkin (epigenesis). Tutkielman perusteella alan ehdottaa eräänlaista ”tekstien sosiologiaa”. Se on tila, jossa nähtäisiin typografisissa teksteissä lomittuvat kielet ja kuvat, sisältö ja muoto, konventio ja inventio sekä tieto ja valta. Aidattujen kategorioiden sijaan tutkimukseni luo eri tiedon sekä taitamisen alueiden välille poikittaisia ja verkostomaisia yhteyksiä. Yhä useammalla alueella korostuu nyt tarve ymmärtää ympäristöjen verkottuneisuutta sekä muutoksen ja variaation epigeneettisiä prosesseja. Monilla näkökulman ja mittakaavan muutoksillani osoitan pienimpienkin välimerkkien kytköksiä tiedon ja vallan laajimpiin ilmiöihin.
  Julkaisun otsikon käännösEpä/igenesis: Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/u misena. Tutkielma Y
  AlkuperäiskieliSuomi
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Leinonen, Teemu, Vastuuprofessori
  • Suoranta, Juha, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-65-0338-0
  Sähköinen ISBN978-952-64-0339-7
  TilaJulkaistu - 2021
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Epä/igenesis: Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/umisena. Tutkielma Y'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä