Environmental engagement of Finnish printing companies

Julkaisun otsikon käännös: Suomalaisten painolaitosten ympäristötoiminta

Pentti Viluksela

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Kansalaisten, kuluttajien ja organisaatioiden kasvanut ympäristötietoisuus on johtanut siihen, että yrityksiä vaaditaan hallitsemaan ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja viestimään ympäristötyöstään. Suomen graafisen alan yritysten ympäristötoimintaa ei tähän mennessä ole tutkittu yksityiskohtaisesti – erityisesti alan lukuisat pienet ja mikroyritykset ovat tehdyissä tutkimuksissa olleet aliedustettuja tai kokonaan niiden ulkopuolella.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda ajantasainen kuva Suomen graafisen alan yritysten ympäristötoiminnasta arvioimalla niiden ympäristötyökalujen käyttöä ja ympäristöviestinnän määrää ja laatua. Tutkimuksen otos kattoi kaikki tunnistettavissa olevat prepress-, paino- ja jälkikäsittelytoimintaa harjoittavat yritykset. Tietolähteinä käytettiin kaupallisia tietokantoja, sertifiointiorganisaatioita, teollisuusjärjestöjä ja viranomaisia, joilta kerättiin olemassa olevaa tietoa yrityksistä, niiden taloudesta sekä ympäristötyökalujen käytöstä. Suomalaisten graafisen alan yritysten verkkosivuja käytettiin ympäristöviestinnän analysointiin. Tutkimus kattoi 970 yritystä, joista 83.7 % oli alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Vain 86 yritystä (8,9%) käytti yhtä tai useampaa ympäristötyökalua. 142 yrityksellä (14,6) oli ympäristötietoa verkkosivuillaan. Ympäristöasioita käsittelevä verkkoviestintä oli yleisesti melko vaatimatonta. Viherpesua – lähinnä epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perustelemattomia ympäristöväittämiä – löytyi 58 yrityksen verkkosivuilta. Ympäristötoiminnan mittaamiseksi kehitettiin työkalujen käytön ja ympäristöviestinnän arviointimallit. Ympäristötoiminnan laajuuden havaittiin korreloivan kohtuullisesti liikevaihdon kanssa mutta ei liikevoiton kanssa. Painotoimintaa harjoittavat yritykset olivat aktiivisempia ympäristötyössään kuin prepress- ja jälkikäsittely-yritykset. Koko alan liikevaihdosta yli 80% havaittiin tulevan yrityksiltä, jotka ovat joko kohtuullisen tai erittäin aktiivisia ympäristötyössään. Tutkimus osoitti, että suurempien Suomen graafisen alan yritysten ympäristötyö on hyvällä tasolla, mutta se on lähes olematonta mikroyritysten keskuudessa. Pienempiä yrityksiä tulisikin rohkaista hyödyntämään sopivimpia monista käytettävissä olevista työkaluista. Ympäristöviestintä vaikuttaa koko toimialan imagoon – alan järjestöt voisivat nykyistä enemmän panostaa aktiivisen, laadukkaan viestintäkulttuurin, benchmarkingin ja koulutuksen luomiseen ja tukemiseen.
  Julkaisun otsikon käännösSuomalaisten painolaitosten ympäristötoiminta
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Dahl, Olli, Vastuuprofessori
  • Pohjola, Tuula, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6479-6
  Sähköinen ISBN978-952-60-6480-2
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

  Tutkimusalat

  • graafinen teollisuus
  • painolaitos
  • ympäristöjohtaminen
  • ympäristöviestintä
  • kestävä kehitys
  • pk-yritys

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Suomalaisten painolaitosten ympäristötoiminta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä