Ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa : tutkimuskohteena tarjousasiakirjat: Focus on tender documents

Katriina Alhola

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Julkisten hankintojen viherryttämisellä tarkoitetaan ympäristönäkökohtien huomioonottamista tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden hankintaprosessissa. Sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja pidetään yhtenä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämisen tärkeimmistä keinoista. Euroopan Unionissa julkisia hankintoja säännellään hankintadirektiiveillä, joilla pyritään turvaamaan julkisten varojen tehokas käyttö, sekä EU:n sisämarkkinoiden toimivuus. Mielenkiintoinen kysymys on, miten ympäristötavoitteisiin pääseminen julkisten hankintojen viherryttämisellä soveltuu näihin periaatteisiin. Toteutuvatko kokonaistaloudellisuus ja ympäristöystävällisyyden kriteerit julkisissa hankinnoissa lain asettamien säännösten puitteissa? Tässä väitöskirjassa kysymystä pohditaan hankintojen ympäristönäkökohtien, kokonaistaloudellisuuden sekä olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Hankinnan ympäristöystävällisyyttä arvioidaan mm. tarjouspyyntöjen ympäristökriteerien analyysillä, elinkaariarvioinnilla sekä ympäristömerkkien kriteerien avulla. Tarjouspyyntöjen ja sopimusten sisältämien ympäristökriteerien soveltuvuutta pohditaan hankintadirektiivien sekä oikeuskäytännön pohjalta, josta löytyy esimerkkejä ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta hankinnoissa. Hankintojen taloudellisuuden suhdetta niiden vihreyteen lähestytään hankintadirektiiveissä määritellyn kokonaistaloudellisuuden käsitteen avulla; miten kokonaistaloudellisuus ymmärretään hankinnoissa, ja miten se soveltuu taloudellisen ja ympäristöystävällisen hankinnan määrittämiseen. Väitöskirjassa todetaan, että taloudellinen ja ympäristöystävällinen hankinta on mahdollista toteuttaa olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Ympäristökriteerien asettaminen ja niiden liittyminen hankinnan kohteeseen on kuitenkin hyvin tuoteryhmäkohtaista. Vaikka ympäristökriteereitä käytetään tarjouskilpailuissa yhä enemmän, suuri osa julkisten hankintojen viherryttämispotentiaalista on silti edelleen hyödyntämättä. Käytetyt ympäristökriteerit kohdistuvat usein sellaisiin ympäristönäkökohtiin, jotka voidaan hankintadirektiivien perusteella selkeästi tulkita hyväksyttäviksi. Näin jotkin tuotteen elinkaaren kannalta merkitykselliset ympäristönäkökohdat saattavat jäädä huomioimatta. Järjestelmällisesti esitetyt ympäristökriteerit viestivät silti ympäristöystävällisten tuotteiden kysynnästä, ja voivat pitkällä aikavälillä edistää ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua.
  Julkaisun otsikon käännösYmpäristökriteerit julkisissa hankinnoissa : tutkimuskohteena tarjousasiakirjat
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-11-4069-3
  Sähköinen ISBN978-952-11-4070-9
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • ympäristöystävälliset julkiset hankinnat
  • hankintadirektiivit
  • tarjouspyyntö
  • hankintasopimus
  • ympäristökriteerit
  • kokonaistaloudellisuus
  • elinkaari
  • ympäristömerkki
  • ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa : tutkimuskohteena tarjousasiakirjat: Focus on tender documents'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä