Enterprise transformation capability for the digital era - Demands for organizations and CIOs

Julkaisun otsikon käännös: Organisaation muutoskyky digiaikana: vaatimukset organisaatioille ja tietohallintojohtajille

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Työssä tutkittiin tietohallintojohtajan kyvykkyyden osuutta organisaation muutoskyvyssä. Aihetta motivoi yhä tietotekniikkaintensiivisempi liiketoiminta sekä tietohallintojohtajan keskeinen rooli organisaatiomuutoksissa. Tutkimuksen tuloksena on malli, joka auttaa ymmärtämään paremmin tätä roolia. Tietohallintojohtajan rooli operationalisoitiin haastatteluun perustuvan CPA-arviointi-menetelmän (Career Path Appreciation) mukaisena roolinhaltijan kyvykkyyden nykyisenä tasona (Current Level of Capability, CLC). Organisaation muutoskyky (Enterprise Transformation Capability, ETC) määriteltiin ympäristön kompleksisuuden määränä, jonka organisaatio pystyy absorboimaan tarkoituksellisten toimintaa, rakennetta ja/tai kulttuuria koskevien muutosten kautta. ETC operationalisoitiin moniulotteisena ja monitasoisena konstruktina, jossa on kolme tasoa ja kuusi dimensiota: työn kompleksisuus, strateginen kyvykkyys, muutoksen johtaminen, yritys-IT, henkilöstöjohtaminen sekä kulttuuri ja arvot. Koska ETC-konstrukti perustuu samaan työn tasoihin liittyvään teoreettiseen taustaan kuin CPA-menetelmä, käsitteiden mitta-asteikot ovat yhteismitallisia ja mahdollistavat yksilö- ja yhteisötason kyvykkyyksien mielekkään vertailun. Organisaation muutoskyvyn mittausinstrumentin ensimmäinen versio koostui 30:sta pakotetun valinnan kysymyksestä kolmitasoisella asteikolla. Kuudessa tapausorganisaatiossa toteutetun kyselytutkimuksen tulosten perusteella indikaattorien määrää ensin vähennettiin, jonka jälkeen dimensiokohtaisille konstrukteille tehtiin korrelaatioanalyysi. Jokaisen korrelaation kohdalla määriteltiin hallitseva kausaliteetin suunta, ja tuloksena syntynyt malli testattiin kokonaisvaltaisesti PLS-regressioanalyysilla (Partial Least Squares). Tapausorganisaatioiden otokseen perustuen havaittiin, että mitä korkeampi henkilöstöjohtamisen (HR) kyvykkyys organisaatiolla on, sitä todennäköisemmin se onnistuu houkuttelemaan osaavan ja kyvykkään tietohallintojohtajan, sitä kompleksisempi on organisaation työn taso ja sitä korkeampi on sen tieto- ja informaatioteknisen (IT) kyvykkyyden taso. Organisaation kulttuurin havaittiin puolestaan olevan yhteydessä henkilöstöjohtamisen kyvykkyyteen sekä vaikuttavan positiivisesti strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen kyvykkyyksiin.
Julkaisun otsikon käännösOrganisaation muutoskyky digiaikana: vaatimukset organisaatioille ja tietohallintojohtajille
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Mäntylä, Martti, Vastuuprofessori
  • Collin, Jari, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8012-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8013-0
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • tietohallintojohtaja
  • organisaatiomuutos
  • liiketoimintamuutos
  • kyvykkyys
  • kognitiivinen kapasiteetti

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaation muutoskyky digiaikana: vaatimukset organisaatioille ja tietohallintojohtajille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä