Engaging a Moving Organisation - Modelling a military enterprise with architecture tools

Julkaisun otsikon käännös: Muuttuvan organisaation ennakoiminen - Sotilasorganisaation mallintaminen kokonaisarkkitehtuurin menetelmillä

Juha Kai Mattila

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Sotilasorganisaatiot käyttävät muutoksissaan teknologiaa voidakseen parantaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja saavuttaa konfliktissa vastustajaan nähden ajallinen ja tilallinen ylivoima. Kokonaisarkkitehtuurin tulisi tarjota menetelmiä ja osaamista kehittää muutoksen suunnittelua sekä toimeenpanoa organisaatioiden eri kehityspoluilla. Ikävä kyllä sotilasorganisaatioiden muutokset ovat kohdanneet useita vastoinkäymisiä eivätkä ole välttämättä saavuttaneet asetettuja tavoitteita. Saattaa olla, että kokonaisarkkitehtuurin harjoittajien yritys mallintaa organisaation evoluutiota on kuin yrittäisi osua liikkuvaan maaliin. Muutoksen hallinnan epäonnistumiset eivät näytä noudattavan mitään yksinkertaista mallia tai lineaaarista korrelaatiota, vaan hajautuvat jokaiseen organisaatiorakenteen kerrokseen. Sotilasorganisaation muutoksen kausaliteeteihin liittyvää tutkimukseen perustuvaa julkista tietoa löytyy yllättävän vähän ottaen huomioon epäonnistumisten vaikutuksen kansalliseen turvallisuuteen. Väitöskirja lähestyy sotilasorganisaation muutosta kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta pyrkien löytämään parempia malleja sotilaallisen ympäristön, toiminnan, tietämyksen, tiedon ja teknologian keskinäisriippuvuuksiin, eli lisätä ymmärrystä sotilasorganisaation evoluutiosta, ja nähdä selkeämmin sen kehitysmahdollisuuksia. Väitös lähestyy haastetta pragmaattisesti hyödyntäen insinööritieteiden menetelmiä luodakseen kokonaisarkkitehtuurivälineistön organisaation osien välisen dynamiikan ja evoluution mallintamiseen. Kehitetty kokonaisarkkitehtuurivälineistö parantaa suunnittelijoiden kykyä hahmottaa sotilasorganisaation nykyinen kehityksen tilanne, suunnitella tulevat muutospolut, ja osoittaa sekä haasteet että mahdollisuudet muutos-strategian toteuttamisessa. Lisäksi välineistö auttaa kokonaisarkkitehteja ymmärtämään voimia, jotka joko edesauttavat tai hidastavat organisaatiomuutosta ja siten parantavat sotilasorganisaation digitaalisen muutoksen tavoitteiden saavuttamista. Sotilasorganisaatioiden muutoksen hallinnan päätöksentekijät hyötyvät näistä arvioista ja ennusteista suunnitellessaan kansallisia puolustusstrategioita, muutoksen toimeenpanoa, ylläpitäessään operatiivisia kyvykkyyksiä tai rakentaessaan uusia kyvykkyyksiä digitaalisella muutoksella.
Julkaisun otsikon käännösMuuttuvan organisaation ennakoiminen - Sotilasorganisaation mallintaminen kokonaisarkkitehtuurin menetelmillä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Manner, Jukka, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0043-3
Sähköinen ISBN978-952-64-0082-2
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • muutos sotilasorganisaatiossa
  • kokonaisarkkitehtuuri
  • systeemien evoluutio
  • digitaalinen muutos
  • keinoäly
  • design-tutkimus
  • monitieteellinen tutkimus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Muuttuvan organisaation ennakoiminen - Sotilasorganisaation mallintaminen kokonaisarkkitehtuurin menetelmillä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä