Energy transition impacts and opportunities in the Nordic electricity and district heating markets

Tutkimustuotos

Tutkijat

Organisaatiot

Kuvaus

Meneillään oleva alhaisen sähkön markkinahinnan kausi haittaa useiden sähkön- ja lämmöntuotantomuotojen kannattavuutta. Samalla kun vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon osuus kasvaa ja ilmastotavoitteet tiukkenevat, sähkö- ja lämpösektoreiden sopeutuminen uusiin vaatimuksiin aiheuttaa huolta. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan lämpö- ja sähkösektoreiden välistä integraatiota joustavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi molemmissa. Otamme markkinalähtöisen näkökulman integraatioon, koska se toteutuu ja säilyy vain, jos tarvittavat investoinnit ovat taloudellisesti kannattavia. Tarkastelemme kolmea sektoreiden välisen integraation osa-aluetta: teollinen kysyntäjousto, sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä suuret lämpöpumput. Tarkastellun sellu- ja paperitehtaan teollisen kysyntäjouston taloudellinen kapasiteetti eroaa huomattavasti sen teknisestä kapasiteetista kysyntäjoustotoimien kustannusten ja riskien vuoksi. Näiden takia vain osa teknisestä kapasiteetista voitaneen hyödyntää. Yhteistuotannon ja suurten lämpöpumppujen käyttö pohjoismaisessa kaukolämmöntuotannossa riippuu osittain kokonaiskehityksestä sähkönkulutuksessa ja sähköntuotantokapasiteeteissa. Kyseisten teknologioiden käyttö parantaa energiajärjestelmän tehokkuutta verrattuna kilpaileviin nykyteknologioihin. Mallinnustulosten perusteella molempien käytölle on jatkuvat edellytykset yli vuoden 2030, jos sähkön kysyntä kehittyy kansallisten ennusteiden mukaisesti. Vaikka näemme taloudellista potentiaalia sektoreiden yhdistämiselle kaikissa tarkastelluissa tapauksissa, niille on rajoituksia ja ehtoja, joiden tulisi täyttyä, liittyen esimerkiksi sähkön markkinahintaan, säännöksiin ja verotukseen. Sektoreiden integraatioon tähtäävässä tutkimuksessa ja poliittisessa työssä tulisi huomioida energialiiketoiminnan markkinalähtöisyys ja kansainvälisyys. Tämä mahdollistaa teoreettista kelpoisuutta syvemmän ymmärryksen investointipotentiaalista sektori-integraatiossa.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-8555-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8556-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • energiamarkkinat, yhteistuotanto, kaukolämpö, sektori-integraatio, lämpöpumppu, kysyntäjousto, energiaturvallisuus

ID: 34076043