Asuinalueiden energiatehokas korjaaminen. Tapauksia Venäjältä

Satu Paiho

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Venäjän neuvostoaikoina rakennetut lähiöt eivät ole energiatehokkaita. Tilannetta voitaisiin parantaa korjaamalla rakennukset energiatehokkaammiksi ja pienentämällä energiainfrastruktuurin häviöitä. Tämä väitöskirja käsittelee tällaisten venäläisten asuinalueiden energiakorjaamista. Työssä esitellään ajatus kokonaisvaltaisista alueremonteista, joissa korjattaisiin sekä rakennukset että niihin liittyvät infrastruktuurit. Työssä esitetään ja analysoidaan ratkaisuja, joilla uudistettaisiin venäläiset kylmän ilmaston kaupunkimaiset asuinalueet energiatehokkaiksi. Sekä asuinkerrostaloille että tyypillisille asuinalueille kehitettiin kokonaisvaltaisia korjauskonsepteja. Kuvatuilla ratkaisuilla tyypillisessä neuvostostandardin II-18 mukaisessa asuinkerrostalossa voitaisiin säästää jopa 68 % lämmitysenergiasta ja 26 % sähköstä. Aluetason korjausskenaarioilla voitaisiin säästää esimerkkialueella jopa 72 % lämmöntarpeesta ja 34 % sähköntarpeesta. Erilaisista alueellisista energiantuotantovaihtoehdoista analysoitiin hiilidioksidi-, rikkidioksidi-, ja pienhiukkaspäästöt sekä alailmakehän otsonin esiastetta kuvaavat TOPP-päästöt. Tarkastelemalla vain hiilidioksidi- ja TOPP-päästöjä esimerkkialueella kannattaisi vaihtaa yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto maakaasusta biokaasuun. Jos otetaan huomioon myös rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt, voidaan suositella vain kehittyneimpiä uusiutuvaan energiaan perustuvia energiantuotantovaihtoehtoja. Rakennustasolla korjausvaihtoehtojen hinnat vaihtelivat 125 €/m2 ja 200 €/m2 välillä riippuen valitusta korjauspaketista. Noin 35–40 % näistä kustannuksista muodostui ulkoseinien korjaamisesta. Jos korjattaisiin koko asuinalue (sekä rakennukset että niihin liittyvä energia- ja vesi-infrastruktuuri), kustannukset asukasta kohden vaihtelisivat 3 360 € ja 5 200 € välillä. Hyödynnettäessä uusiutuvaa energiaa kustannukset asukasta kohden olisivat yli 6 090 €. Lisäksi analysoitiin energiatehokkaan aluekorjaamisen mahdollisia liiketoimintamalleja. Voi olla tarpeen kehittää kokonaan uusia liiketoimintamalleja, koska mikään analysoiduista malleista ei sellaisenaan sovellu. Koska Venäjällä on toteutettu joitakin ESCO-malliin (Energy Service Company) perustuvia energiansäästöinvestointeja, ESCO voisi soveltua muokattuna, kunhan esimerkiksi taloudelliset takuut määritellään hyvin.
  Julkaisun otsikon käännösAsuinalueiden energiatehokas korjaaminen. Tapauksia Venäjältä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Lahdelma, Risto, Vastuuprofessori
  • Kazi, Abdul Samad (Sami), Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-951-38-8186-3
  Sähköinen ISBN978-951-38-8187-0
  TilaJulkaistu - 2014
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Asuinalueiden energiatehokas korjaaminen. Tapauksia Venäjältä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä