Endogeeninen teknologinen kehitys ja makrotalous: stagnaatio, matalat korot ja tuottavuuskasvun hidastuminen: Stagnation, Low Interest Rates and the Productivity Slowdown

Michaela Schmöller

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä kolmesta itsenäisestä esseestä, joiden yhteisenä teemana on endogeeninen teknologinen kehitys makrotaloudellisissa malleissa. Ensimmäinen essee esittelee rahaliittoa koskevan mallin, joka sisältää nimellisiä jäykkyyksiä ja endogeenista kasvua ja jossa pessimistiset odotukset voivat johtaa pysyviin taantumiin. Stagnaatio kehittyy kasvuansaksi, koska keskuspankin ohjauskorolle on olemassa rajoite: Täystyöllisyyttä ei kyetä palauttamaan rahapolitiikan keinoin, sillä kasvun heikkous vaimentaa kokonaiskysyntää ja painaa ohjauskorkoa rajoitetta kohti. Kasvu puolestaan on vaimeaa, koska kysynnän heikkous vähentää yritysten voittoja sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Rahaliitto voi nollakorkorajalle ajautuessaan jäädä pitkäaikaiseen stagnaatioon, joka vallitsee rahaliiton tasolla. Kyllin pieni jäsenmaa voi joutua stagnaatioon myös tilanteessa, jossa rahaliitossa on muilta osin täystyöllisyys ja teknologiakasvu on terveellä tasolla, kun vastuu kokonaisuudesta rajoittaa keskuspankin toimintamahdollisuuksia. Kahdenvälisesti toteutetut T and K-tuet voivat ehkäistä stagnaatiota. Toisessa esseessä analysoidaan euroalueen kokonaistuottavuuden myötäsyklisyyttä ja sen suhdannevaihtelua voimistavaa vaikutusta estimoimalla euroalueen dataa hyödyntäen dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malli, johon sisältyy endogeeninen teknologian kasvu. Endogeeninen kokonaistuottavuusmekanismi lisää euroalueen suhdannekierron persistenssiä merkittävästi yleisen taloustilanteen ja tuottavuutta parantavien investointien välisen palautemekanismin kautta. T and K-toiminnan tehokkuuden heikentyminen on keskeinen syy euroalueen tuottavuuden kasvun heikkenemiselle ennen kriisejä. Vuoden 2008 jälkeen keskeisin syy tähän on ollut uuden teknologian aiempaa vähäisempi käyttöönotto. Tuottavuusdynamiikka vaimentaa inflaation reaktiota, mikä auttaa selittämään sekä euroalueen inflaation vähäisen hidastumisen kriisien aikana että sen vaimean kiihtymisen kriisejä seuraavan elpymisen aikana. Kolmannessa esseessä esitellään kahden sektorin endogeenisen kasvun malli, jossa sektoreittainen tuottavuus on heterogeenista. Mallin avulla analysoidaan palkkojen hitaan kasvun, resurssien sektoreittaisen väärinkohdentumisen ja heikon tuottavuuden kasvun yhteyttä. Työllisyyden nousu kiihdyttää teknologian, tuottavuuden ja reaalipalkkojen pitkän aikavälin kasvua. Alkuvaiheessa tuottavuus ja reaalipalkat kuitenkin jähmettyvät, koska työllisyys lisääntyy suhteettoman voimakkaasti heikon tuottavuuden sektorilla. Kasvu-ulkoisvaikutuksen vuoksi kilpailutasapaino ei ole tehokas, sillä yritykset eivät työvoiman kohdentamista koskevissa ratkaisuissaan ota huomioon niiden vaikutusta kokonaiskasvuun. Hyvinvointitappioita on mahdollista vähentää tukemalla korkean tuottavuuden sektorin tuotantoa. JEL-luokittelu: E20, E22, E24, E32, E40, E52, O30, O42
Julkaisun otsikon käännösEndogeeninen teknologinen kehitys ja makrotalous: stagnaatio, matalat korot ja tuottavuuskasvun hidastuminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Haaparanta, Pertti, Valvoja
 • Kilponen, Juha, Ohjaaja
 • Ripatti, Antti, Ohjaaja
 • Välimäki, Juuso, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8733-7
Sähköinen ISBN978-952-60-8734-4
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

 • stagnaatio
 • rahapolitiikka
 • matalat korot
 • endogeeninen tuottavuuden dynamiikka
 • teknologian kasvu
 • tuottavuuskasvun hidastuminen

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Endogeeninen teknologinen kehitys ja makrotalous: stagnaatio, matalat korot ja tuottavuuskasvun hidastuminen: Stagnation, Low Interest Rates and the Productivity Slowdown'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

 • Siteeraa tätä