Käyttökonteksti mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön analysoinnissa

Tapio Soikkeli

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Mobiililaitteista ja -palveluista on tullut erottamaton osa ihmisten arkea. Näitä laitteita ja palveluita käytetään kommunikointiin, tiedonhakuun, viihteeseen ja moniin yhä uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Sekä mobiilipalveluilla tavoiteltava lisäarvo, että niihin liittyvät haasteet kumpuavat mahdollisuudesta tarjota näitä palveluita "aina ja kaikkialla". Jatkuvasti tarjolla olevat palvelut ovat monesti houkutteleva vaihtoehto sekä kuluttajalle, että palveluntarjoajalle. Toisaalta, ympäristöt ja tilanteet joissa kyseisiä palveluita käytetään saattavat vaihdella, ja käyttäjien palveluille kohdistamat tarpeet ja käyttömahdollisuudet voivat vaihdella näistä tilanteista ja ympäristöistä riippuen. Tästä syystä käyttäjien käyttäytymisen ymmärtäminen on tarpeellista, jotta palveluita kyetään mukauttamaan käyttäjän kulloiseenkin tarpeeseen ja käyttötilanteeseen. Termi konteksti viittaa informaatioon, jota voidaan käyttää käyttäjän tilanteen luonnehdintaan. Näin ollen konteksti on olennainen osa parempien ja yhä personoidumpien mobiilipalveluiden kehittämistä. Tämän väitöskirjan tarkoitus on tutkia, kuinka päätelaitepohjaisten mittausten avulla voidaan kerätä ja hyödyntää tietoa mobiilikäyttäjän kontekstista. Lisäksi, tarkoituksena on tutkia, kuinka erilaisia mobiilipalveluita käytetään käyttökontekstista riippuen. Päätelaitepohjaiset mittaukset mahdollistavat objektiivisen tiedon keräämisen mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten ja tabletti-tietokoneiden käytöstä käyttäjätasolla. Väitöskirjassa hyödynnetään kolmea eri päätelaitepohjaisilla mittauksilla kerättyä aineistoa. Päätelaitepohjaisten mittausten lisäksi työssä käytetään kyselytutkimuksia ja verkkomittauksia täydentävinä tutkimusmenetelminä. Tässä väitöskirjassa mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön havaittiin painottuvan kommunikaatioon ja Web-käyttöön, olevan purskeista ja koostuvan pääasiassa suhteellisen lyhyistä käyttösessiosta. Lisäksi, käytön havaittiin vaihtelevan eri käyttökonteksteittain. Esimerkiksi kotona käyttösessioita on harvemmin, mutta ne ovat pidempiä verrattuna muihin tutkittuihin semanttisiin paikkoihin. Huomattavaa kuitenkin on, että kontekstuaaliset tulokset vaihtelevat selvästi palveluittain. Suurin vaihtelu käytössä havaittiin kuitenkin eri käyttäjien välillä. Esimerkiksi ero älypuhelimen käyttöintensiteetissä on satakertaisessa suuruusluokassa pien- ja suurkäyttäjien välillä. Tulokset tähdentävät mobiilipalveluiden personoinnin tärkeyttä. Nykyaikaiset mobiililaitteet mahdollistavat monipuolisen kontekstitiedon keräämisen ja hyödyntämisen esimerkiksi personoinnin tarpeisiin. Lisäksi päätelaitepohjaiset mittaukset tarjoavat aikaisempaa paremman mahdollisuuden entistä tarkempaan ihmisten yleisen käyttäytymisen tutkimukseen.
Julkaisun otsikon käännösKäyttökonteksti mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön analysoinnissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämmäinen, Heikki, Vastuuprofessori
  • Hämmäinen, Heikki, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6749-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6750-6
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • päätelaitepohjaiset mittaukset
  • konteksti
  • mobiililaitteet
  • mobiilipalvelut
  • käyttäytyminen
  • monimenetelmä

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Käyttökonteksti mobiililaitteiden ja -palveluiden käytön analysoinnissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä