Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies

Julkaisun otsikon käännös: Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

  Abstrakti

  Tutkimuksessa tarkastellaan dialogisuuden ja Toisen kohtaamisen ulottuvuuksia taidepedagogiikassa. Toinen (Other) nähdään radikaalisti ’Toisena’ ja siksi itselle aina vieraana. Siten Toisen toiseus ei liity henkilön piirteiseen, kykyihin tai ominaisuuksiin. Kahden ihmisen välinen eettinen kohtaaminen laajennetaan pedagogisten ideaalien, oikeudenmukaisuuden, julkisen ja poliittisen tarkasteluksi Emmanuel Levinasin kolmannen (the Third) käsitteen valossa. Työssä nojataan Martin Buberin ja Levinasin eettiseen filosofiaan. Väitöskirjan keskeistä käsitettä, ’being-aside’, kehitellään Jean-Luc Nancyn ajattelun avulla. Tutkimus haastaa taidekasvatukselliset kognitiivis-konstruktionaliset käsitykset oppimisesta ja kasvatetuksi tulemisesta jolloin pedagogiset käsitykset tulevat uudelleen arvioitaviksi. Työssä pedagogiikan väitetään tasapainottelevan kunnianhimoisten eettisten tavoitteiden, kuten epäsymmetrisyyden, vastuullisuuden, passiivisuuden, avoimuuden ja haavoittuvaisuuden sekä vasta-affektien ja -tunteiden välissä, jotka vääjäämättömästi vaikuttavat käyttäytymiseen ja reagointeihin. Pedagogiset affektit ja kasvatukselliset ennakkonäkemykset tulevat työssä tarkastelluiksi sekä teoreettisesti että visuaalisesti. Tutkimuksessa paneudutaan autistisen henkilön ja taidepedagogin väliseen taiteellisen yhteistyöhön. Työskenteleminen autistisen henkilön kanssa nähdään usein erilaiseksi tai erityiseksi, ja siten muille pedagogisille tilanteille ulkopuoliseksi. Tässä tutkimuksessa kahden ihmisen välisessä kohtaamisessa synnytetty ymmärrys käsitetään informatiiviseksi myös muita pedagogisia tilanteita ajatellen. Lisäksi, tutkimus selvittää mahdollisuuksia eettiseen kohtaamiseen yhteisötaideperustaisessa hankkeessa Nancyn yhteisökriittisen ajattelun valossa. Tutkimusaineisto käsittää videotaltiointeja kahden vuoden mittaisesta työskentelyajanjaksosta. Visuaalinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa kompleksisemman ja monipuolisemman tulkintamahdollisuuden taiteelliselle yhteistyölle.
  Julkaisun otsikon käännösEncountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Varto, Juha, Vastuuprofessori
  • Suominen, Anniina, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5122-2
  Sähköinen ISBN978-952-60-5123-9
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Encountering the Self, Other and Third: Researching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä