Maanalaisen kivihiilivaraston uudet riskitekijät

Juha Sipilä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tämä työ tarkastelee kallioon louhitun maanalaisen kivihiilivarastosiilon kytöpalojen, hiilen jäätymistapausten ja työtapaturmien syitä, torjuntaa ja vaikutusten lieventämistä. Lisäksi työssä esitetään suositeltavia toimenpiteitä, niiden tunnuslukuja ja toteutettujen toimien hyötyjä. Tarkastelu koskee suurelta osin uuden teknologian vaaratekijöitä, jotka edustavat nousevia (emerging) riskejä. Tulipalojen vähentämiseksi on toteutettu siilojen pohjaovien tiivistys sekä parannettu siilojen täyttö- ja tyhjennysmenettely. Arvion mukaan toimenpiteiden takaisinmaksuaika on vain noin 10 päivää, olettaen että vastaava palo kuin 2008 voisi esiintyä ilman toimenpiteitä kerran neljässä vuodessa. Lisäsuosituksia on tehty hiilen läpi ja siilon yläpäässä esiintyvän ilmavuodon vähentämiseksi sekä typpisuojan parantamiseksi purkusuppilolla. Kytöpalon ennakoiviksi tunnusluvuiksi on esitetty hiilen hankintaan lämpenemistaipumusta kuvaavaa indeksiä ja varastoinnin aikana mitattua kaasupitoisuutta ja lämpötilaa. Täyttö hyvin kylmällä hiilellä voi jäädyttää siilon vuotovesikanavat ja johtaa vuotoveden jäätymään hiilen sekaan suuriksi paakuiksi, jotka estävät hiilen purkua. Lämpövuon suunta on tällöin ulkoa hiileen päin eli päinvastainen kuin aiemmin tunnetuissa hiilen jäätymistapauksissa, joten perinteiset torjuntamenetelmät kuten jäänestolisäaineet eivät auta. Kylmän hiilen parannetun vastaanoton ja käsittelyn jälkeen ei vakavia jäätymistapauksia ole esiintynyt. Hiilen jäätymisen tunnusluvut voivat perustua kuljetusreitin säätilaan, hiilen kosteuspitoisuuteen ja lämpötilaan sekä siilokohtaiseen vesivuotoon. Automaattisen etäkäytön turvallisuushyödyt pienenevät tilanteissa, jotka vaativat ihmistyötä varastossa. Lisäturvaa varten on kehitetty teknisiä turvaesteitä ja henkilökunnan koulutusta. Vakavat tapaukset ovat sitä harvinaisempia mitä paremmin turvallisuustyössä onnistutaan, joten keskeisiä toiminnan tunnuslukuja ovat edistymistä ennakoivat mittarit. Uusia haasteita voidaan odottaa biopolttoaineista, joissa on korkea itsesyttymistä edistävä haihtuvien aineosien pitoisuus, jäätymistä helpottava korkea kosteuspitoisuus sekä alhainen lämpöarvo, joka lisää kuljetuksen ja varastoinnin volyymia ja sitä kautta kaikkia em. riskejä.
  Julkaisun otsikon käännösMaanalaisen kivihiilivaraston uudet riskitekijät
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Aaltonen, Kalevi, Vastuuprofessori
  • Auerkari, Pertti, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5385-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-5386-8
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • kivihiili
  • maanalainen varasto
  • siilo
  • itselämpeneminen
  • kytöpalo
  • jäätyminen
  • toiminnan tunnusluku
  • turvallisuus
  • riski
  • torjunta
  • lieventäminen

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Maanalaisen kivihiilivaraston uudet riskitekijät'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä