Emergent magnetic monopole dynamics in macroscopically degenerate artificial spin ice

Alan Farhan*, Michael Saccone, Charlotte F. Petersen, Scott Dhuey, Rajesh V. Chopdekar, Yen Lin Huang, Noah Kent, Zuhuang Chen, Mikko J. Alava, Thomas Lippert, Andreas Scholl, Sebastiaan van Dijken

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

109 Sitaatiot (Scopus)
202 Lataukset (Pure)

Hakutulokset