Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures

Xiangdong Guo, Ruina Liu, Debo Hu, Hai Hu, Zheng Wei, Rui Wang, Yunyun Dai, Yang Cheng, Ke Chen, Kaihui Liu, Guangyu Zhang, Xing Zhu, Zhipei Sun*, Xiaoxia Yang, Qing Dai

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

39 Sitaatiot (Scopus)
234 Lataukset (Pure)
Suodatin
Aktiivinen

Hakutulokset