Eduskunnan täysistuntojen puheenvuorojen henkilömainintoihin perustuvien verkostoiden analyysi

Tutkimustuotos: Master's thesis

Abstrakti

Parlamentaarisen datan avoimuus on tärkeää muun muassa päätöksenteon läpinäkyvyyden ja parlamentaariseen keskusteluun liittyvän tutkimuksen kannalta. Semanttinen parlamentti konsortiohanke kokosi yhteen kaikki täysistuntojen puheenvuorot ja täysistunnoissa puhuneet henkilöt aina eduskunnan perustamisesta 1907 saakka luomalla linkitetyn avoimen datan infrastruktuurin, Parlamenttisammon.

Dataa on rikastettu esimerkiksi tunnistamalla puheenvuoroista henkilömainintoja, joiden pohjalta tässä työssä luodaan kansanedustajien ja puolueiden välisiä verkostoja. Työssä esitellään ensin verkosto- ja viiteanalyysi sekä käydään läpi niiden välisiä yhteyksiä. Työssä muodostetaan viiteanalyysistä tuttuja viittaus- ja yhteisviittausverkostoja sekä bibliografiseen kytkentään perustuvia verkostoja, joita analysoidaan viite- ja verkostoanalyysin menetelmin. Verkostojen avulla pyritään tunnistamaan parlamentaarisissa keskusteluissa aktiivisia ja keskeisiä henkilöitä sekä tutkimaan, onko puheenvuoroissa tehtyjen henkilömainintojen taustalla toistuvia kaavoja.

Viittausverkostojen avulla saatiin selville, että usein mainittuja kansanedustajia ovat ministereinä toimineet henkilöt ja itse paljon henkilömainintoja puheenvuoroissaan tekevät kansanedustajat. Paljon viittauksia tekevistä henkilöistä puolestaan kukaan ei toiminut ministerinä ja suurin osa heistä oli opposition edustajia. Yhteisviittausverkoston avulla saatiin selville henkilöt, jotka on mainittu usein samojen kansanedustajien toimesta, kun taas bibliografiseen kytkentään perustuvan verkoston avulla selvitettiin, ketkä kansanedustajista ovat maininneet usein samoja henkilöitä.

Suurin vaikuttava tekijä siihen, ketkä henkilöön viittaavat tai keitä henkilö mainitsee puheenvuoroissaan vaikuttaa olevan henkilön puolueen parlamentaarinen rooli, hallitus tai oppositio. Selkeitä kansanedustajien ryhmittymiä ei kuitenkaan löydetty henkilömainintojen perusteella tässä työssä käytetyillä menetelmillä. Otettaessa huomioon puheenvuorojen lauseet, joissa henkilömaininnat tapahtuvat, opposition ja hallituksen poliitikkojen jako muuttuu selkeämmäksi. Lopussa työssä pohditaan, voisiko henkilömainintojen perusteella löytää selkeämpiä kansanedustajien ryhmittymiä ottamalla esimerkiksi paremmin huomioon henkilömainintojen kontekstit.
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysMaisteritutkinto
Myöntävä instituutio
  • Perustieteiden korkeakoulu
Valvoja/neuvonantaja
  • Hyvönen, Eero, Vastuuprofessori
  • Leskinen, Petri, Ohjaaja
Myöntöpäivämäärä20 maalisk. 2023
Kustantaja
TilaJulkaistu - 20 maalisk. 2023
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Siteeraa tätä