Dynaaminen mallinnus systeemisten innovaatioiden ja kilpailustrategioiden analysoinnissa ja tukemisessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väitöskirjan tutkimuskysymyksenä on etsiä uusia hyödyntämismahdollisuuksia dynaamiselle mallinnukselle systeemisiin innovaatioihin ja kilpailustrategioihin liittyen. Käytetty dynaaminen mallinnus pitää sisällään kvalitatiiviset ja graafiset mallit (kausaali- ja varasto-virtaus-diagrammit) sekä kvantitatiiviset simulointimallit (systeemidynamiikka ja agenttipohjainen mallintaminen). Simulaatioiden avulla näytetään, millaista käyttäytymistä sosioteknisen järjestelmän osien väliset vuorovaikutussuhteet saavat aikaan. Dynaamista mallinnusta sovelletaan yhdessä muiden innovaatiotutkimuksen ja ennakoinnin menetelmien kanssa. Menetelmiä kehitetään myös systeemidynaamisen mallinnuksen hyödyntämiseksi innovaatioiden vaikutusten arvioinnissa. Artikkelissa 1 systeemidynaamista mallinnusta käytetään innovaatioiden erityyppisten vaikutusten tunnistamiseen sekä eri vaikutusulottuvuuksien välisten riippuvuuksien kuvaamiseen. Artikkelissa 2 kehitetään vuorovaikutteinen prosessi tukemaan systeemisten innovaatioiden kehitystä ja leviämistä. Kehitetyssä prosessissa systeemidynaaminen mallinnus yhdistetään ennakoinnin työkalujen kanssa. Dynaamista mallinnusta käytetään myös teoreettisen analyysin työkaluna. Tarkastelun kohteena on eri tekijöiden synnyttämä monimutkaisuus. Innovaation osien välistä vuorovaikutusta tutkitaan Artikkelissa 3. Tulokset osoittavat, että paras tapa organisoida innovaation kehittäminen riippuu siitä, miten innovaatio voidaan jakaa eri osiin. Mittakaavaetuja tutkitaan Artikkelissa 4. Artikkelissa suunnitellaan ja testataan myös toimenpiteitä, joilla voidaan estää mittakaavaetujen ei-toivottuja vaikutuksia digitaalisiin alustoihin liittyen. Artikkelissa 5 tutkitaan aikaviiveiden vaikutuksia kahden yrityksen väliseen kilpailutilanteeseen. Väitöskirjan tuloksena saadaan sekä uusia tapauskohtaisia tuloksia että teoreettisia löydöksiä. Näiden havaintojen perusteella lopputuloksena todetaan, että dynaaminen mallinnus yhdistettynä muiden työkalujen kanssa tarjoaa monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksia innovaatiotutkimuksessa ja kilpailustrategioiden tarkastelussa.
Julkaisun otsikon käännösDynaaminen mallinnus systeemisten innovaatioiden ja kilpailustrategioiden analysoinnissa ja tukemisessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Virtanen, Kai, Vastuuprofessori
  • Hämäläinen, Raimo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8339-1
Sähköinen ISBN978-952-60-8340-7
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • systeemidynamiikka
  • agenttipohjainen mallintaminen
  • systeeminen innovaatio
  • kilpailustrategia

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Dynaaminen mallinnus systeemisten innovaatioiden ja kilpailustrategioiden analysoinnissa ja tukemisessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä