Dyadic perspectives on supplier integration

Julkaisun otsikon käännös: Toimittaja- ja ostajayrityksen välisiä näkökulmia toimittajaintegraatioon

Mervi Vuori

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Materiaali- ja palvelutoimittajien resurssit ja kyvykkyydet ovat tärkeitä kilpailuedun lähteitä ostajayrityksille ja toimittajaintegraatio voidaan nähdä keinona hyödyntää toimittajien resursseja ja kyvykkyyksiä. Toimittajaintegraatio onkin tärkeä tutkimusaihe tieteellisessä mielessä ja käytännön yritysjohtamisen kannalta. Ilmiötä on tutkittu pääosin ostajayrityksen näkökulmasta, luoden tarvetta uudelle tutkimustiedolle. Väitöskirjassa tutkitaan toimittajaintegraatiota toimittajayritysten ja ostajayritysten välisissä liiketoimintasuhteissa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kolmesta eri tarkastelunäkökulmasta. Nämä liittyvät liiketoimintasuhteen integraatioon, prosessien integraatioon ja tietojärjestelmien integraatioon. Johdanto-osassa esitetyt ja käytetyt näkökulmat perustuvat kirjallisuuteen. Liiketoimintasuhteen integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa houkuttelevuuden vaikutuksesta toimittaja-asiakassuhteen kehittymiseen. Löydösten mukaan houkuttelevuus liittyy toimenpiteisiin, joilla yritykset sopeuttavat toimintaansa liiketoimintasuhteen toiseen osapuoleen nähden. Houkuttelevuus ja sopeuttamistoimenpiteet muodostavat toisiaan vahvistavan tai heikentävän mekanismin, joka vaikuttaa suhteen kehittymiseen. Prosessien integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa liittyen yritysten välisten toimintojen koordinointiin toimitusprojektissa. Ostajayrityksen havaittiin olevan päävastuussa toimittajien integroinnista, mutta myös toimittajat osallistuivat aktiivisesti integraatioon: tätä motivoi tulevaisuuden yhteistyömahdollisuudet ostajan kanssa. Väitöskirjassa tutkittiin myös toimittajayrityksen haasteita tämän osallistuessa ostajan tuotekehitysprojektiin. Haasteiden havaittiin liittyvän toimittajan tekniseen kyvykkyyteen sekä johtamiskyvykkyyteen ja näiden kehittämiseen. Väitöskirjassa esitetään, että toimittajan kyvykkyydet, jotka edesauttavat sopimusvalmistajana toimimista eivät tue tuotekehityskumppanuutta optimaalisella tavalla. Lopuksi tietojärjestelmien integraation näkökulmasta väitöskirja tuottaa uutta tietoa informaatioteknologian roolista liiketoimintasuhteessa. Tietojärjestelmien havaitaan olevan osa suhteen rakennetta ja järjestelmät mahdollistavat ostajan ja toimittajan arvontuottoprosessien yhdistymisen. Liiketoimintasuhdetta johtamalla yritysten välisten järjestelmien ja prosessien yhteensopivuutta voidaan edesauttaa, luoden edellytyksiä hyvin toimivalle suhteelle. Työssä ehdotetaan, että yritysten välisiä tietojärjestelmiä voidaan johtaa kokonaisvaltaisesti liiketoimintasuhteen keskeisenä osana. Työssä esitetyt löydökset syventävät ymmärrystä toimittajaintegraatiosta liiketoimintasuhteen, prosessien ja tietojärjestelmien integraation kannalta, ja ilmiön tarkastelu toimittajayritysten ja ostajayrityksen näkökulmasta täydentää aikaisempaa tutkimusta.
Julkaisun otsikon käännösToimittaja- ja ostajayrityksen välisiä näkökulmia toimittajaintegraatioon
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7961-5
Sähköinen ISBN978-952-60-7962-2
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • toimittajaintegraatio
  • liiketoimintasuhteen integraatio
  • prosessien integraatio
  • tietojärjestelmäintegraatio
  • toimittajasuhteet

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Toimittaja- ja ostajayrityksen välisiä näkökulmia toimittajaintegraatioon'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä