Drivers of investment activity in equity crowdfunding

Julkaisun otsikon käännös: Sijoitustoiminnan ajurit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Osakepohjainen joukkorahoitus on uudenlainen oman pääoman ehtoisen rahoituksen muoto, jossa yritykset hakevat sijoituksia suurilta joukoilta ihmisiä digitaalisten alustojen kautta. Vaikka osakepohjaisella joukkorahoituksella on yhtäläisyyksiä perinteisempien varhaisen vaiheen oman pääoman ehtoisten rahoitusmuotojen kanssa, digitaalisuus erottaa sen selvästi muista muodoista. Osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Sijoittajien, joukkorahoitusalustojen, kohdeyritysten ja regulaattorien kiinnostuksen myötä osakepohjaista joukkorahoitusta käsittelevälle akateemiselle tutkimukselle on vahvaa kysyntää. Tämän väitöskirjan tavoitteena on parantaa ymmärrystämme sijoitustoiminnan kampanja-, sijoittaja- ja sijoitustason ajureista osakepohjaisessa joukkorahoituksessa. Täten väitöskirja keskittyy kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitkä ovat osakepohjaisen joukkorahoituksen kampanjoiden menestyksen avainajureita? 2) Mitkä ovat sijoittajien motivaatiot ja päätöskriteerit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa? 3) Ennakoiko ensimmäisen sijoituksen performanssi sijoittajien myöhempiä toimia osakepohjaisen joukkorahoituksen alustalla? Tutkimuskysymysten tarkastelun markkinakontekstina on Suomi, joka on yksi vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen edelläkävijämaista Euroopassa. Käyttämäni datan lähteenä on finanssiteknologiayritys Invesdor Oy, joka ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa. Empiirisen datan pääasiallisia lähteitä ovat alustan sisäiset tietokannat sekä verkkopohjainen sijoittajakysely, joka toteutettiin osana tätä tutkimusta. Tutkimusmenetelmä on määrällinen kattaen lineaarisen monimuuttujaregression, kaksivaiheisen ryhmittelyanalyysin, faktorianalyysin, varianssianalyysin, yksimuuttuja-analyysin, logistisen regression sekä Poisson-regression. Tulokset viittaavat siihen, että sijoittajien sijoituskäyttäytymisen ominaispiirteiden yhdistelmä osakepohjaisessa joukkorahoituksessa on ainutlaatuinen. Kampanjatasolla kampanjoiden konkreettiset ominaisuudet sekä verkostojen hyödyntäminen, pikemminkin kuin perinteiset sijoituskriteerit, ennakoivat sijoitusvolyymejä. Sijoittajatason tarkastelu kuitenkin paljastaa suurta heterogeenisyyttä sijoittajien sijoitusmotivaatioissa, päätöskriteereissä ja kohdekampanjoissa siten, että eri kampanjat palvelevat erilaisia sijoittajamotivaatioita. Sijoitustasolla näyttää siltä, että sijoittajat kiinnittävät vain rajallisesti huomiota edellisten sijoitustensa performanssiin tehdessään mahdollisia uusia sijoituspäätöksiä alustalla, ja että paluun todennäköisyyttä ennakoivat pikemminkin sijoittajien ominaisuudet ja motivaatiot. Ulkoisesti motivoituneet sijoittajat noudattavat todennäköisemmin hajautusstrategioita kuin sisäisesti motivoituneet sijoittajat. Tulokset vahvistavat näkemystä osakepohjaisesta joukkorahoituksesta muista varhaisen vaiheen oman pääoman ehtoisista rahoitusmuodoista erottuvana ilmiönä.
Julkaisun otsikon käännösSijoitustoiminnan ajurit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Wallenius, Jyrki, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8443-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8444-2
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • yritysrahoitus
  • uudet yritykset
  • digitaaliset alustat
  • digitaalinen rahoitus
  • joukkorahoitus
  • osakepohjainen joukkorahoitus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Sijoitustoiminnan ajurit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä