Dominant designs in complex technological systems - A longitudinal case study of a telecom company 1980-2010

Julkaisun otsikon käännös: Dominant designs in complex technological systems - A longitudinal case study of a telecom company 1980-2010

Henrik Sievers

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Erityyppiset innovaatioprosessit jotka tuottavat menestyksekkäitä tuotteita ja palveluita yrityksissä, jopa määrittelevät palvelu ja toimiala-arkkitehtuureja – dominant designeja- ovat herättäneet tutkimuksellista kiinnostusta. Tämä tutkimus valaisee tätä innovaatioprosessia jotta ymmärrys dominant designeista kompleksisten teknologisten systeemien kontekstissa lisääntyy. Tutkimus on historiallinen empiirinen kuvaus telekommunikaatiotoimialasta ja kohdeyritys Sonerasta, Pohjoismaisesta telealan yrityksestä, ajanjaksolla 1980-2010. Analyysikohteet ovat Soneran merkittävimmät liiketoiminnat, tuotteet ja strategia jotka muokkaantuvat vuorovaikutuksessa toimialaevoluution kanssa. Jotta evoluutiota voidaan ymmärtää kompleksisissa teknologisissa systeemeissä seuraavat teoreettiset keskustelut on valittu keskeisiksi: teknologian johtaminen ja sosiologia, taloustieteellinen näkökulma sekä dynaamiset kyvykkyydet. Tutkimuksen löydökset paikallistavat innovaatioiden päälähteet ja prosessit, jotka mahdollistavat yrityksen johdolle dominant designien menestyksekkään hallinnan. Muuttuvat innovaatioiden lähteet ajavat yritykset hylkäämään vanhat dominant designit ja kehittämään uudet. Avainlöydös on että innovaatioiden lähteet muuttuvat asiakas- /markkinaorientointuneiksi tutkimus- ja tiedelähtöisestä samalla kun toimiala kehittyy avoimemmaksi ja horisontaaliseksi. Samaan aikaan vakiintuneen monituoteyrityksen rooli vähenee ja toimittajien/alihankkijoiden sekä 'markkinarakoyritysten (niche)' rooli kasvaa. Lisäksi, tutkimus paikallistaa tärkeimmät tekijät/rakennuspalikat jotka voivat johtaa menestyksekkääseen dominant designin luontiin. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi että dominant design rakennuspalikoiden suhteellinen rooli ja vaikutus muuttui toimialan ja yrityksen evoluutiosta johtuen. Lopuksi, dominant designien systeeminen luonne vaikutti innovaatioprosessiin ja lopputuloksiin. Sen sijaan että puhuttaisiin vain yhden tuotteen luonnista, tulee ottaa huomioon toimialan konvergenssi, joka mahdollistaa uuden teknologian omaksumisen ja kaupallistamisen yli teknologisten raja-aitojen. Tämä tutkimus on harvinainen esimerkki laajamittaisesta pitkittäisestä datan analysoinnista yrityksen ja toimialan tasolla strategisen markkinoinnin tutkimusalalla. Tutkimus edistää innovaatioprosessin ymmärrystä luomalla viitekehyksen dominant designien omaksumiseen. Erityisesti dynaamisten kyvykkyyksien integraatio (sensing, seizing, transforming) toimialan evoluutioon on arvokasta.
Julkaisun otsikon käännösDominant designs in complex technological systems - A longitudinal case study of a telecom company 1980-2010
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Tikkanen, Henrikki, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6166-5
Sähköinen ISBN978-952-60-6167-2
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • dominant design
  • evoluutio
  • innovaatio
  • kompleksinen teknologinen systeemi
  • dynaamiset kyvykkyydet
  • historiallinen tutkimus
  • telekommunikaatio

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Dominant designs in complex technological systems - A longitudinal case study of a telecom company 1980-2010'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä