Organisaatioiden diskursiivinen legitimaatio kiistelevässä verkkojulkisuudessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Organisaatiot ja niiden legitimiteetti rakentuvat diskursseissa, joissa neuvotellaan siitä, millainen yhteiskunnallinen toiminta on hyväksyttävää tai oikeutettua, ja tuodaan näkyville, millaisiin käsityksiin, arvoihin ja uskomuksiin arviointi perustuu. Tutkimuksessani tarkastelen organisaatioiden diskursiivista legitimaatiota kiistelevässä verkkojulkisuudessa. Teoreettinen viitekehys pohjautuu organisaatiotutkimuksen institutionaalisen teorian legitimiteettitutkimukseen, viestinnän julkisuusteoriaan sekä laclau-mouffelaiseen diskurssiteoriaan. Tutkimukseni päämääränä on tuottaa uusia ymmärryksiä organisaatioiden legitimiteetin rakentumisesta mediavälitteisessä julkisessa tilassa. Päätutkimusongelma on selvittää, miten kiistelevä verkkojulkisuus toimii osana diskursiivista tilaa, jossa organisaatioiden legitimiteetti rakentuu. Empiirinen tarkastelukonteksti on erilaisten verkkokeskustelujen muodostama julkinen tila ja siellä rakentuvat ehdot, joiden puitteissa legitimiteettiä rakennetaan. Väitöskirjan neljä esseetä tuottavat näkökulmia diskursiiviseen merkityskamppailuun legitimiteetin edellytyksenä ja mahdollistajana. Empiirinen materiaali koostuu kolmesta erilaisesta verkkoaineistosta, jotka on kerätty sanomalehtien verkkosivustoilta, yksityisen keskustelufoorumin sivuilta ja Wikipediasta. Aineistoa tulkitaan diskurssiteoreettisen ja narratiivisen analyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka kiistelevä verkkojulkisuus, sallimalla hajanaisen ja affektiivisen ilmaisun, tarjoaa moniarvoisen osallistumisen areenan ja tuo näkyville moniäänisen diskursiivisen merkityskamppailun, jossa toistetaan, haastetaan ja muokataan uudelleen vallitsevia käsityksiä organisaatioista ja niiden roolista yhteiskunnassa. Tutkimus laajentaa ymmärrystä verkkojulkisuudesta moraalisen (de)legitimaation ja legitimaatiokamppailun tilana sekä suuresta yleisöstä legitimiteetin lähteenä. Teoreettisesti työ täydentää organisaatioiden diskursiivisen legitimaation tutkimusta erityisesti laajentamalla mediavälitteisen legitimaation tarkastelua sosiaaliseen mediaan sekä tuomalla mukaan kiistelevän verkkojulkisuuden mallin, jonka avulla voidaan tarkastella kiistelevien legitimaatiokäytäntöjen poliittista merkitystä uudesta näkökulmasta.
Julkaisun otsikon käännösDiscursive legitimation of organizations in agonist online public sphere
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Moisander, Johanna, Vastuuprofessori
  • Hirsto, Heidi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6695-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6696-7
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • legitimaatio
  • verkkojulkisuus
  • agonismi
  • diskurssiteoria
  • merkityskamppailu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaatioiden diskursiivinen legitimaatio kiistelevässä verkkojulkisuudessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä