Digital transformation of public sector organisation: Interpretive case studies

Julkaisun otsikon käännös: Digitaalinen murros julkishallinnon organisaatiossa: Selittäviä tapaustutkimuksia

Risto Paavola

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Digitaalinen murros voidaan määritellä organisaation suorituskyvyn parantamiseksi uusilla digitaalisia teknologioilla. Tällä hetkellä julkishallinnon organisaatioilla ei ole riittävästi tietämystä siitä ja monet organisaatiot kamppailevat saadakseen liiketoimintaprosessinsa digitalisoitua perinteisillä ja orastavilla teknologioilla. Jotta pystytään tuottamaan toimivia digitaalisuussuunnitelmia, tarvitaan tietämystä teknologiavalintojen haasteista ja kuinka niihin vastataan organisaation prosesseilla ja käytännöillä. Tämän vuoksi väitöskirjan päätavoitteena on lisätä tietämystä digitaalisesta murroksesta ja löytää vastaukset seuraaviin päätutkimuskysymyksiin: "Kuinka perinteisen teknologioiden tuomia haasteita ratkaistaan julkishallinnon organisaation liiketoimintaprosessien digitalisaatiossa?" ja "Kuinka orastavien teknologioiden tuomia haasteita ratkaistaan julkishallinnon organisaation liiketoimintaprosessien digitalisaatiossa?" Tietämysaukon täyttämiseksi väitöskirjassa esitellään tutkimusviitekehys, joka vetää yhteen keskeiset tutkittavat haasteet ja niihin liittyvät prosessit ja käytännöt julkishallinnon organisaatiossa. Aiemman kirjallisuuden lisäksi viitekehykselle saadaan tukea tutkimuksen empiirisestä aineistosta, jota on kerätty useista digitaalisen murroksen projekteista tulkitsevan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Päätutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, joka mahdollisti syvällisen aineiston keruun kohdeorganisaatiossa. Väitöskirjan keskeisimmät tulokset nojautuvat uuteen tietämykseen perinteisten ja orastavien teknologioiden tuomista erilaisista haasteista ja niihin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä. Molemmissa teknologiavalinnoissa julkishallinnon organisaatiot tarvitsevat usean eri osapuolen tietämystä ja osallistumista. Kuitenkin, jos digitaalista transformaatiota toteutetaan perinteisellä teknologialla, osapuolet ovat pääosin organisaation sisäisiä ja jos sitä toteutetaan orastavilla teknologioilla, ulkopuolisten osapuolten merkitys korostuu. Tuloksista löytyi tärkeä keskeinen toimija, joka vie läpi digitaalista murrosta johdon ja loppukäyttäjien kanssa. Toimijalle kertyy tärkeää tässä yhteydessä tietoa liiketoimintaprosesseista ja eri teknologioista. Väitöskirja tuottaa uutta teoreettista ymmärrystä digitaalisesta murroksesta. Samalla se lisää johdon käytännön ymmärrystä keskeisen toimijan tärkeydestä, joka läpivie digitaalista murrosta julkishallinnon organisaatiossa. Väitöskirjassa esitetään myös, kuinka tämä toimija saa tietämystä ja kehitysajatuksia liiketoimintaprosessien digitalisoinnista eri teknologioilla.
Julkaisun otsikon käännösDigitaalinen murros julkishallinnon organisaatiossa: Selittäviä tapaustutkimuksia
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Rossi, Matti, Vastuuprofessori
  • Hallikainen, Petri, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8954-6
Sähköinen ISBN978-952-60-8955-3
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • digitaalinen murros
  • julkishallinto
  • orastavat teknologiat
  • organisaatiosuunnittelu
  • organisaatio-oppi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Digitaalinen murros julkishallinnon organisaatiossa: Selittäviä tapaustutkimuksia: Interpretive case studies'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä