Kvasihauraiden materiaalien murtumisen mallinnusmenetelmien kehitys

Juha Kuutti

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kvasihauraan materiaalin murtumisprosessi on monimutkainen ja vaikea mallintaa. Tällaiset materiaalit ovat heterogeenisia ja sisältävät sisäisiä vikoja, jotka kuormituksen alla kasvavat ja yhdistyvät makrosäröksi, jonka kärjessä on merkittävä prosessivyöhyke. Tämän työn tavoitteena on kehittää menetelmiä mallintamaan kvasihauraiden materiaalien murtumisprosessin eri vaiheita alkaen mikrosäröjen käyttäytymisestä ja niiden yhdistymisestä makrosäröiksi ja päättyen makrosäröjen etenemiseen sekä materiaalin jatkuvan murtumisen kuvaamiseen. Kehitetyt menetelmät pohjautuvat murtumismekaniikkaan, kontinuumimekaniikkaan sekä numeerisiin tekniikoihin ja ne suunniteltiin yhteensopiviksi elementtimenetelmään ohjelmistojen kanssa. Työ esittää analyyttisen-numeerisen menetelmän, joka kehitettiin kuvaamaan mikrosäröjen vaikutuksia materiaalissa. Menetelmällä mallinnettiin tapauksia, joissa materiaalissa on suuri joukko pieniä alkusäröjä. Tulosten perusteella säröjen vuorovaikutus on tärkeä huomioida, koska se lisää materiaalin alttiutta murtumiselle ja vaikuttaa materiaalin kontinuumikäyttäytymiseen. Säröjen vuorovaikutus on tärkeässä roolissa myös materiaalin puristusmurrossa, mikä demonstroitiin mallintamalla siipisäröjen (wing crack) yhdistymisen aiheuttamaa puristusmurtoa. Työssä esitetty 3-D siipisärösysteemeiden mallinnus osoittaa, että säröjen vuorovaikutuksen särönkasvua edistävä vaikutus voi ylittää lateraalisen puristuksen särönkasvua pysäyttävän vaikutuksen, mikä voi mahdollistaa puristusmurron myös Työssä esitetään menetelmä laskentamallin uudelleenverkotukseen, joka muuttaa materiaalimallin ennustamat sisäiset säröt diskreeteiksi. Materiaalin suuntautunut pehmeneminen johtaa sisäiseen jännityksettömään tasoon, joka voidaan muuttaa vapaiksi pinnoiksi häiritsemättä ratkaisun tasapainoa. Menetelmä on yhteensopiva Abaqus –elementtimenetelmäohjelmiston kanssa ja sen toimivuus demonstroitiin yksinkertaisilla testitapauksilla. Jatkuvan murtumisen vaihe kuvattiin työssä käyttäen koheesiivisiin elementteihin pohjautuvaa mallinnustekniikkaa, joka implementoitiin Abaqus –elementtimenetelmäohjelmistoon. Materiaalin säröily keskittyy kontinuumielementtien rajapinnoissa oleviin koheesiivisiin elementteihin, joiden vaurioituminen mahdollistaa elementtien irtoamisen toisistaan ja siten materiaalin fragmentoitumisen. Menetelmää sovellettiin kuvaamaan jäälevyn murtumista puristuksessa. Simulaation ennustamat vauriomuodot, kontaktialueet ja –voimat olivat samankaltaisia referenssikokeiden kanssa. Tietokonekapasiteetin kasvu edistää tutkimusta kvasihauraiden materiaalien mallinnuksesta ja mahdollistaa kehittyneempien menetelmien käyttöönoton. Tämä työ on edistänyt tätä tutkimusalaa kehittämällä uusia menetelmiä ja soveltamalla niitä relevantteihin tarkastelutapauksiin sekä uusilla tuloksilla, jotka ovat merkityksellisiä insinööriyhteisölle.
Julkaisun otsikon käännösKvasihauraiden materiaalien murtumisen mallinnusmenetelmien kehitys
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Polojärvi, Arttu, Vastuuprofessori
  • Kolari, Kari, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0147-8
Sähköinen ISBN978-952-64-0148-5
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kvasihauraat materiaalit
  • murtuminen
  • numeerinen mallinnus
  • elementtimenetelmä
  • murtumismekaniikka
  • koheesiomallit
  • diskreetti murtuma

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kvasihauraiden materiaalien murtumisen mallinnusmenetelmien kehitys'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä