Suunnitteluohjeet pistemäisiä aineistoja visualisoiville kartta-mashupeille

Jari Korpi

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Karta-mashupit, jotka koostuvat taustakartasta ja tämän päällä esitetystä eri lähteistä tulevasta teematiedosta, ovat nykyään yleisiä karttatuotteita, ja niiden käyttötarkoituksien kirjo ulottuu ammattilaissovelluksista kansalaisten itsetuottamiin karttoihin. Huolimatta tämän tyyppisten karttojen yleisyydestä, kartta-mashupien tehokasta kommunikaatiota ja käyttöä ei ole juuri tutkittu ja kartografian oppikirjat eivät käsittele aihepiiriä. Tämä väitöskirja on ensimmäinen askel tämän puutteen korjaamiseen, sillä tässä väitöskirjassa tutkitaan taustakartasta ja pistemäisistä aineistoista koostuvien kartta-mashupien visualisointia. Väitöskirjassa perehdytään erityisesti kolmeen kartta-mashupeille tyypilliseen suunnittelu-ongelmaan, jotka ovat: 1) piktografisten symbolien suunnittelu, 2) symbolien ruuhkautumisen hallinta, ja 3) symbolien korostus interaktiivisessa karttasovelluksessa. Suunnitteluongelmia tutkitaan määrällisillä ja laadullisilla tutkimusmenetelmillä, ja tavoitteena on tuottaa teoreettista tietoa mainituista suunnitteluongelmista ja käyttää tätä tietoa käytännön ohjeiden muodostamisessa suunnitteluongelmien ratkaisuiksi. Piktografisten symbolien osalta tulokset osoittavat, että yleiset symbolien laatutekijät määrittävät symbolien toimivuuden. Tämä väitöskirja ehdottaa kymmentä laatutekijää symboleiden laadun maksimoimiseksi ja tarjoaa käytännön ohjeet tähän. Yleisten laatu-tekijöiden maksimoimisen lisäksi karttojen käyttäjät tulisi huomioida suunnittelussa, sillä kulttuurierot vaikuttavat symbolien tulkintaan ja arvottamiseen. Tämä väitöskirja kuvaa kanavat, joita pitkin kulttuuritausta vaikuttaa symbolien tulkintaan ja arvottamiseen. Kanavat perustuvat eroihin koodijärjestelmissä, käsitemalleissa ja esteettisessä arvottamisessa. Lisäksi väitöskirja tarjoaa suunnitteluohjeet kansainväliseen käyttöön tarkoitetuille symboleille. Ruuhkanhallinnan osalta tulokset osoittavat, että symbolien osittainen peittyminen heikentää kartan tehokkuutta, ja että symboleissa käytetyt visuaaliset muuttujat vaikuttavat peittyvyyden sietokykyyn. Tästä syystä peittymisen vaikutusta voidaan pienentää symbolin visualisointia muuttamalla. Tämä menetelmä ei kuitenkaan toimi kaikissa tilanteissa, vaan joissain tilanteissa muita ruuhkanhallintamenetelmiä voidaan tarvita. Eri menetelmien soveltuminen ruuhkan hallintaan kartalla riippuu kartta-mashupin käyttötarkoituksen asettamista vaatimuksista. Tämä väitöskirja tarjoaa taulukon, jota voidaan käyttää soveltuvien ruuhkan-hallintamenetelmien valitsemiseksi kullekin yksittäiselle karttamashupille. Symbolien korostuksen osalta tulokset osoittavat, että toimivimpia korostusstrategioita ovat ne, jotka tähtäävät korostettavien ja ei-korostettavien symbolien välisen visuaalisen eroavaisuuden kasvattamiseen.
  Julkaisun otsikon käännösSuunnitteluohjeet pistemäisiä aineistoja visualisoiville kartta-mashupeille
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Virrantaus, Kirsi-Kanerva, Vastuuprofessori
  • Ahonen-Rainio, Paula, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6558-8
  Sähköinen ISBN978-952-60-6559-5
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • kartta-mashup
  • suunnitteluohjeet
  • piktografiset symbolit
  • kulttuurierot
  • ruuhkautuminen
  • korostus

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Suunnitteluohjeet pistemäisiä aineistoja visualisoiville kartta-mashupeille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä