Decision making towards sustainability in process industry – drivers, barriers and business opportunities

Julkaisun otsikon käännös: Decision making towards sustainability in process industry – drivers, barriers and business opportunities

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Nykyinen maailman talousjärjestelmä perustuu tekniseen suorituskykyyn ja jatkuvaan kasvuun. Markkinatalouden ohjaamassa maailmassa yrityksillä on kriittinen ja keskeinen rooli, kun uusien liiketoimintamallien kautta haetaan parempaa kilpailukykyä ja tavoitellaan kestävämpää tulevaisuutta. Prosessiteollisuudessa liikkuu suuria määriä materiaalia ja energiaa erilaisten prosessien aikana. Teollisuusprosessien lopputuotteena syntyy tuote, joka elinkaarensa aikana siirtyy useiden eri valmistusvaiheiden ja samalla yritysten kautta lopputuotteena käyttöön ja lopulta elinkaarensa lopussa joko materiaalina uudelleen käyttöön tai päätyy loppusijoitettuna jätteenä kaatopaikalle. Elinkaariajattelussa ei siis puhuta yhdestä yrityksestä vaan yritysten ketjusta, jotka kaikki vaikuttavat tuotteen, sekä valmistuksen että käytön aikaisiin, ympäristövaikutuksiin. Kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden pitää sitoutua kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteisiin ja toimia sen edistämisen puolesta. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä yli toimialojen. Myös Euroopan Unioni on sitoutunut tähän tavoitteeseen. Tulevaisuudessa Euroopasta halutaan rakentaa kierrätysyhteiskunta, missä toisen jäte on toisen raaka-aine. Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista keinoista edistää materiaalitehokkuutta. Toisaalta se saattaa toimia myös esteenä uusille innovatiivisille tavoille hyödyntää teollisuuden sivuainevirtoja. Laki toimii silloin tehokkaasti, kun sen avulla päästään kustannustehokkaasti asetettuun tavoitteeseen. Olisi kuitenkin tärkeätä miettiä, millä muilla keinoilla kestävää kehitystä yhteiskunnassa voitaisiin edistää. Yritykset raportoivat nykyään neljännesvuosikatauksissa toimintansa tuloksia. Tämä lyhytjänteinen tulosten tavoittelu ei kulje käsikädessä elinkaariajattelun ja tuotekehityksen kanssa. Kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminna luominen ja uusien ympäristöystävällisempien tuotteiden kehitystyö voi viedä jopa vuosia. Tämän työn tavoitteena on esitellä niitä keinoja, joilla kestävää kehitystä voitaisiin yhteiskunnassa lisätä, sekä arvioida niiden toimivuutta. Kunnianhimoinen tavoite on löytää niitä pieniä kannustimia, joilla voidaan vaikuttaa jokapäiväisiin rutiineihin ja toimintatapoihin työpaikalla sekä ihmisten arjessa: jokaisella päätöksellä on merkitystä! Keskeisessä osassa tätä työtä onkin päätöksenteko yrityksissä, mitkä asiat niiden taustalla vaikuttavat. Yksi suuri este yhteiskunnan kehittymisen kannalta on siiloutuminen. Osaaminen, kehittyminen, uudet ideat ja toisten näkökulmien ymmärtäminen ei siirry toimialalta toiselle niin kauan kuin nämä siilot ovat olemassa. Tutkimus on toteutettu prosessiteollisuuden yrityksissä ja näkökulmaksi on valittu materiaalitehokkuus. Se pohjautuu laadulliseen tutkimusaineistoon, joka on kerätty useiden, teollisuuden kanssa yhteistyössä tehtyjen, tutkimushankkeiden aikana.
  Julkaisun otsikon käännösDecision making towards sustainability in process industry – drivers, barriers and business opportunities
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Heiskanen, Kari, Vastuuprofessori
  • Watkins, Gary, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-6359-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-6360-7
  TilaJulkaistu - 2015
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • elinkaariajattelu
  • kestävä kehitys
  • johtaminen
  • ajurit
  • päätöksenteko
  • teollinen suunnittelu
  • tuotekehitys
  • kiertotalous

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Decision making towards sustainability in process industry – drivers, barriers and business opportunities'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä