Kypsyysmallin räätälöinti jaetun tilannetietoisuuden muodostamisen ja paikkatietojen hyödyntämisen arviointia varten

Jaana Mäkelä

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tämä väitöskirja käsittelee organisaation kypsyyttä jakaa ja hyödyntää olemassa olevaa, toiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellista tietoa. Suuronnettomuudessa tietojen oikea-aikainen jakaminen eri toimijoiden välillä mahdollistaa hyvän jaetun tilannetietoisuuden, joka on edellytys toimintojen tehokkaalle koordinoinnille ja resurssien johtamiselle. Paikkatietojen avulla kunnat, kaupungit ja yritykset voivat tehostaa toimintaansa sekä innovoida sovelluksia, jotka auttavat ratkaisemaan globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen. Siksi suuronnettomuusorganisaatiot haluavat kehittää osaamistaan jaetun tilannetietoisuuden muodostamisessa ja paikkatietoja käyttävät organisaatiot kyvykkyyttään hyödyntää paikkatietoja kokonaisvaltaisesti, mutta niiltä puuttuvat formaalit menetelmät, jotka tuottaisivat toimintojen kehittämisessä tarvittavaa kvantitatiivista tietoa. Tutkimuksessa luotiin menetelmä räätälöidyn kypsyysmallin kehittämiseksi ja organisaation kypsyyden arvioimiseksi luodun mallin avulla. Tutkimuksessa määritettiin jaetun tilannetietoisuuden muodostamisen indikaattorit ja niihin perustuvat kypsyysmallit, joita testattiin kahdessa suuronnettomuusharjoituksessa. Indikaattorit mittaavat luottamuksen rakentamista, tietovaatimusten esittämistä, tiedon oikea-aikaista jakamista, jaetun tiedon kattavuutta ja henkilöiden sitoutumista yhteistyöhön. Organisaation paikkatietokypsyyden kehittämistä varten luotiin yksityiskohtainen kypsyysmalli, jota testattiin viidessä eri organisaatiossa. Mallin indikaattorien avulla voidaan arvioida organisaation sisäistä paikkatietoinfrastruktuuria, paikkatietojen käyttöä toiminnan ydinprosesseissa ja asiakaspalveluissa sekä johdon ja työntekijöiden sitoutumista ja yhteistyötä paikkatietojen käytön edistämiseksi. Tutkimuksen johtopäätös on, että vaikka yhteinen tekninen infrastruktuuri olisi olemassa, niin henkilöiden systeemiälykäs toiminta eli sitoutuminen ja tahto yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ratkaisevat sen miten hyvin tietoja jaetaan ja hyödynnetään. Tämän vuoksi henkilöiden systeemiälykästä toimintaa kuvaavat indikaattorit on sisällytettävä sekä tilannetietoisuuden muodostamista että paikkatietojen hyödyntämistä arvioiviin kypsyysmalleihin. Tulokset osoittavat myös sen, että luottamuksen rakentaminen on tärkeää myös paikkatietojen hyödyntämisen kehittämisessä.
  Julkaisun otsikon käännösKypsyysmallin räätälöinti jaetun tilannetietoisuuden muodostamisen ja paikkatietojen hyödyntämisen arviointia varten
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Virrantaus, Kirsi-Kanerva, Vastuuprofessori
  • Ahonen-Rainio, Paula, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5412-4
  Sähköinen ISBN978-952-60-5413-1
  TilaJulkaistu - 2013
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • katastrofin hallinta
  • jaettu tilannetietoisuus
  • paikkatietojen hyödyntäminen
  • kypsyysmalli
  • räätälöinti
  • systeemiäly

  Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kypsyysmallin räätälöinti jaetun tilannetietoisuuden muodostamisen ja paikkatietojen hyödyntämisen arviointia varten'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä