Customer-centred development paths for district heating industry

Tutkimustuotos

Tutkijat

  • Kaisa Kontu

Organisaatiot

Kuvaus

Euroopan Unionin alueella loppuenergian käytöstä noin 50% kulutetaan lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kaukolämpöjärjestelmät nähdään yhtenä tärkeänä osana kestävää energiajärjestelmää ja sen markkinaosuuden on ennustettu kasvavan seuraavien vuosikymmenien aikana. Kaukolämmön vahvuuksina energiamurroksessa pidetään erityisesti sen kykyä vastaanottaa lämpöä eri kohteista sekä sen mahdollisuutta toimia lyhytaikaisena energiavarastona. Kirjallisuudessa kuitenkin ennakoidaan, että nykyisen kaukolämpöjärjestelmän tulee kehittyä kohti matalampia lämpötilatasoja sekä monipuolisempaa tuotantoa. Kaukolämpötutkimus on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa kaukolämmöntuotantoon ja kaukolämpöverkkoon. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia miten kaukolämpöalaa ja sen liiketoimintamalleja tulisi kehittää asiakaskeskeisimmiksi. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kiinteistöjen omistajat tavoittelevat pienempiä lämmityskuluja sekä pienempää riskiä energiankulutuksen kustannusten kehittymiselle. Tutkimusta ohjataan tutkimuskysymyksillä joista ensimmäinen kysyy millä keinoin kaukolämpöasiakas voi pienentää lämmityskustannuksia ja toinen keskittyy tutkimaan näiden keinojen vaikutusta kaukolämpöjärjestelmätasolla. Tämä väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joissa kahdessa keskitytään kaukolämmön kysyntäjoustoon asiakasnäkökulmasta ja kahdessa lämpöpumppuihin joko osana kaukolämpöjärjestelmää tai asiakkaan omana lämmitysratkaisuna. Väitöskirjan tulosten perusteella kaukolämpöasiakkaan näkökulmasta on taloudellisesti houkuttelevaa siirtyä osittain tai jopa kokonaan kiinteistökohtaiseen lämpöenergian tuotantoon ja kulutuksen ohjaukseen. Esimerkkien avulla havaittiin, että kiinteistökohtaiset lämpöpumput ja lämmönkulutuksen ohjaus ovat kiinteistönomistajalle kannattavia investointeja ja lämpöpumppujen osalta tuotot ovat jopa kaksi tai kolme kertaa suurempia kuin itse kiinteistöinvestoinnin tuotot. Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen auttaa kaukolämpötoimialaa tunnistamaan mahdollisia alan kehityspolkuja. Tutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi kaukolämmön hinnoittelumallien uudistaminen, hybridilämpöjärjestelmien tarjoaminen ja kiinteistökohtaisten ylijäämäenergioiden vastaanottaminen ovat keinoja, joilla kaukolämpöyhtiö voi uudistaa liiketoimintamallejaan ja samalla luoda arvoa asiakkailleen.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-8909-6
Sähköinen ISBN978-952-60-8910-2
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • kaukolämpöjärjestelmä, kiinteistökohtainen energiantuotanto, asiakas, kiinteistö, kysyntäjousto, liiketoimintamalli, energiamurros

ID: 41318075