Creating value through inter-organizational collaboration: A collective action perspective

Tutkimustuotos

Tutkijat

Organisaatiot

Kuvaus

Erilaisten organisaatioiden yhteistyö on avainasemassa sekä taloudellisen arvon luomisessa että yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Yhteistoiminnalla on kuitenkin monia esteitä ja useimmat näistä ovat pikemminkin sosiaalisia kuin teknologisia. Vakiintuneet käytännöt, sääntely, sosiaaliset normit, uskomukset sekä muut institutionaaliset mekanismit voivat rajoittaa organisaatioiden yhteistoimintaa. Institutionaalinen muutos onkin yhteistoiminnan tärkeä edellytys. Tämä väitöskirjatutkimus keskittyi empiirisen ongelmaan: kuinka useat erilaiset organisaatiot voivat yhdessä luoda arvoa. Väitöskirja koostuu neljästä julkaistusta empiirisestä artikkelista, jotka tarjoavat erilaisia kuvauksia kehitysprosesseista monen organisaation arvontuotantoon. Yhteenveto-osassa pyritään yhdistämään artikkeleiden löydökset kehittämällä ja soveltamalla kollektiivisen toiminnan näkökulmaa. Kyseinen teoreettinen linssi on muodostettu yhdistämällä politiikan tutkimuksen kollektiivisen toiminnan teoriaa sekä organisaatiotutkimuksen uutta institutionaalista teoriaa. Kollektiivisen toiminnan näkökulman mukaisesti institutionaalinen muutos organisaatioiden välisen arvontuotannon saavuttamiseksi vaatii, että toimijat pystyvät ratkaisemaan toisen asteen kollektiivisen toiminnan ongelman. Toisin sanoen kollektiivista toimintaa tukevien instituutioiden muodostaminen itsessään vaatii kollektiivista toimintaa. Synteesin lopputuloksena muodostettu konseptuaalinen prosessimalli kuvaa kollektiivisen toiminnan järjestelmän kehittymistä. Edellä mainitun paradoksin ratkaisu vaatiikin strategista toimintaa toimijoilta, joilla on vahva sosiaalinen asema antaen heille reflektiivistä kyvykkyyttä poiketa vallitsevista institutionaalisista rajoitteista. Nämä toimijat vuorostaan mobilisoivat muita toimijoita muodostamalla raamin ja vision vaaditusta muutoksesta. Tätä visiota tulee kehittää usean toimijan välisessä neuvottelussa, joiden kautta se jalostuu järjestelmätason tavoitteeksi, jossa yhdistyvät sekä yhteinen visio, että tehtäväkeskeiset tavoitteet välittömän toiminnan ja muutoksen aikaansaamiseksi. Järjestelmätason tavoitteen tulee ohjata toimintaa, jolla motivoidaan useat toimijat muuttamaan sosio-materiaalista ympäristöään (esim. kehittämällä uusia teknologioita), mikä mahdollistaa toisen asteen kollektiivisen toiminnan ongelman ratkaisun. Sosio-materiaaliset muutokset edesauttavat sosiaalisten suhteiden ja luottamuksen vahvistumista, jotka tukevat yhteistoimintaa ja ratkaisevat ensimmäisen tason kollektiivisen toiminnan ongelman. Uuden järjestyksen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa sosiaalista interaktiota. Työssä kehitetty malli antaa uusia näkökulmia toisen asteen kollektiivisen toiminnan ongelman ratkaisuun ja vastaa käytännön ongelmaan monen erilaisen organisaation arvonluonnista.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-8533-3
Sähköinen ISBN978-952-60-8534-0
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • kollektiivinen toiminta, yritysten väliset suhteet, arvonluonti, institutionaalinen muutos, järjestelmä-tason tavoitteet, toisen asteen kollektiivisen toiminnan ongelma, kriittinen realismi

ID: 34075842