Cortical rhythms as markers of neural processing

Julkaisun otsikon käännös: Aivokuoren rytmit hermostollisen käsittelyn merkkinä

Hannu Laaksonen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Magnetoenkefalografia (MEG) on erinomainen työkalu aivojen toiminnan tutkimiseen pään ulkopuolelta. Se mahdollistaa aivosignaalien mittauksen millisekunttien aikatarkkuudella ja hyvällä paikkatarkkuudella. Perinteisesti tehtäväsidonnaista aivotoimintaa on tutkittu tehtävään tai ärsykkeeseen vaihelukittuneilla herätevasteilla. Aivot tuottavat myös spontaaneja rytmejä, joiden on havaittu vaihtelevan tehtävän aikana tai ärsykkeen seurauksena. Tämä väitöskirja keskittyy aivokuoren rytmiseen toimintaan, sen tutkimiseen tarvittavien menetelmien kehittämiseen ja rytmien ja herätevasteiden välisen yhteyden tarkasteluun. Vaikka anturitason MEG-signaalia voidaan käyttää menestyksekkäästi herätevasteiden ja rytmien tutkimiseen, niiden perusteellinen tarkastelu vaatii myös tietoa aktiivisten aivoalueiden paikoista. Tätä varten väitöskirjassa käytettiin Dynamic Imaging of Coherent Sources (DICS) -menetelmää, jonka avulla on mahdollista tutkia sekä rytmisen toiminnan tehon muokkautumista eri aivoalueilla että toiminnallista kytkeytyvyyttä aivoalueiden välillä. Väitöskirjassa kehitettiin tehtäväsidonnainen versio DICS:stä (event-related DICS, erDICS) rytmisen toiminnan mallintamisen avuksi. Menetelmän käyttökelpoisuutta testattiin simuloidun ja oikean MEG-datan avulla. Uutta menetelmää sovellettiin herätevasteiden ja rytmisen toiminnan vertailuun useita aivoalueita aktivoivassa kokeessa, jossa koehenkilöt nimesivät kuvia. Loppupäätelmänä oli, että nämä kaksi aivokuoren aktivaation mittaria ovat pitkälti eriävät ja molempia tarvitaan aivojen toiminnan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Toisessa kokeessa, jossa tutkittiin sanalistojen ns. priming-vaikutusta (virittäminen), erDICS:ia käytettiin toiminnallisen kytkeytyvyyden tutkimiseen. Menetelmä paljasti erilaiset aivoverkot äänneasun ja merkityksen virittämisessä.
  Julkaisun otsikon käännösAivokuoren rytmit hermostollisen käsittelyn merkkinä
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Koskelainen, Ari, Vastuuprofessori
  • Salmelin, Riitta, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-4786-7
  Sähköinen ISBN978-952-60-4787-4
  TilaJulkaistu - 2012
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • magnetoenkefalografia
  • MEG
  • rytmit
  • funktionaalinen kytkeytyvyys

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Aivokuoren rytmit hermostollisen käsittelyn merkkinä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä