Tietojärjestelmien jatkuva käyttö rutiinien näkökulmasta - case ideajärjestelmät

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Digitaalisten teknologioiden läpileikkaava rooli osana kaikkea modernia liiketoimintaa kasvaa kasvamistaan. Ilmiö pätee myös innovaatiotoimintaan, yritysten hyödyntäessä enenevissä määrin erilaisia tietojärjestelmiä kehitystoimintansa uudenlaiseen organisointiin. Yhtenä tämän konkretisaationa voidaan nähdä ideajärjestelmien käyttöönotto. Ideajärjestelmät ovat digitaalisia alustoja, jotka mahdollistavat uusien ideoiden jakamisen läpi organisaation ja niistä keskustelemisen, ajasta, paikasta ja organisaatiorajoista riippumatta. Ne edustavat yhtä yleisimmistä spesifisti innovaatiotoiminnan sujuvoittamiseen kehitetyistä tietojärjestelmätyypeistä. Vaikka ideajärjestelmiin liittyy paljon potentiaalisia hyötyjä, uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on harvoin suoraviivainen prosessi. Jossei työkalun mielekästä pitkän aikavälin käyttöä saada vaalittua onnistuneesti, odotetut liiketoiminnalliset ja kulttuurilliset vaikutukset voivat jäädä haaveiksi. Siispä, tässä tutkimuksessa tarkastellaan ideanhallintajärjestelmien käyttöä neljän esseen sekä tämän yhteenveto-osuuden kautta, jotka perustuvat kahteen erilliseen tapaustutkimukseen. Teoreettisena näkökulmana hyödynnetään organisaatiorutiinien ja jatkuvan tietojärjestelmäkäytön linssejä. Työ pyrkii erityisesti pureutumaan seuraaviin kysymyksiin: 1) minkä tyyppisiä käyttörutiinejä uuden ideahallintajärjestelmien ympärille muodostuu, 2) miten käyttö kehittyy ajan myötä ja 3) millaisia haasteita voi nousta esiin olemassaolevien organisaatiorutiinien ja työkalun käytön rajapinnoissa? Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että innovointi ideajärjestelmien kautta poikkeaa monelta osin perinteisistä innovaatiotoiminnan ideaaleista ja nähdään irrallisena normaalista työstä sekä kehitystyöhön liittyvistä velvoitteista. Lisäksi, vaikka organisaation jäsenet ovat innokkaita kokeilemaan ideajärjestelmiä, niiden jatkuvan käytön vaaliminen näyttäytyy monelta osin problemaattisena. Hallitsemattomat riippuvuussuhteet ideajärjestelmän käyttörutiinien ja muiden organisaatiorutiinien välillä saattavat johtaa käytön legitimiteettiä eri tavoin nakertavaan kitkaan. Tulokset alleviivaavat kuinka tietojärjestelmien jatkuvan käytön edistäminen kytkeytyy uusien rutiinien muodostamispyrkimysten lisäksi keskeisesti myös uusien ja olemassa olevien rutiinien rajapintojen hallintaan.
Julkaisun otsikon käännösTietojärjestelmien jatkuva käyttö rutiinien näkökulmasta - case ideajärjestelmät
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Saarinen, Esa, Vastuuprofessori
  • Järvenpää, Eila, Ohjaaja
  • Lempiälä, Tea, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0255-0
Sähköinen ISBN978-952-64-0256-7
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • tietojärjestelmät
  • jatkuva käyttö
  • organisaatiorutiinit
  • innovointi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tietojärjestelmien jatkuva käyttö rutiinien näkökulmasta - case ideajärjestelmät'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä