Contemporary Determinants and Geographical Economy of Added Value, Cost of Inputs, and Profits in Global Supply Chains: An Empirical Analysis

Julkaisun otsikon käännös: Contemporary Determinants and Geographical Economy of Added Value, Cost of Inputs, and Profits in Global Supply Chains: An Empirical Analysis

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Nykyistä globalisaatiota voidaan kuvata ja ymmärtää mikrotasolla tarkastelemalla kolmea avaintekijää: teollisuuden rakenteiden muutosta, monikansallisten yritysten talousmaantiedettä ja tuotteiden maailmanlaajuisia toimitusketjuja. Eri valtioiden rooli lisäarvon tuottajana ja niiden kyky houkutella ulkomaisia suoria investointeja (FDI) on seurausta näistä kolmesta avaintekijästä. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten monikansallinen yritys suunnittelee ja toteuttaa strategiaansa osana globaaleja toimitusketjuja ja tuotannon verkostoja. Näistä strategioista seuraa, miten monikansalliset yritykset luovat arvoa ja saavat voittoa eri toimialoilla jamaantieteellisillä alueilla. Tämä väitöskirjatutkimus koostuu viidestä artikkelista, joista kukin artikkeli käsittelee tiettyä aihealuetta maailmanlaajuisten arvoketjujen näkökulmasta. Kukin väitöskirjan artikkeli analysoi valittua mikrotason ongelmaa joko teollisuuden, monikansallisen toimitusketjun ja / tai kansantalouden kannalta. Lisäksi jokainen artikkeli tarkastelee tapauskohtaisesti nyky-globalisaatiota ja tarjoaa sillan rikkaan empiirisen kertomuksen ja valtavirtatutkimuksen välille huomioiden julkisen politiikan näkökulman. Väitöskirjan viisi erillistä artikkelia hyödyntävät laadullisia tutkimusmenetelmiä yhdistettyinä tapaustutkimuksiin. Laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tapaustutkimusta on käytetty harvemmin talouden ilmiöiden tutkimisessa, mutta toisaalta niihin perustuen on kehitetty monia elinkelpoisia teorioita. Tässä tutkimuksessa ja sen yksittäisissä artikkeleissa kerätyt yritystasoiset empiiriset aineistot sekä niiden pohjalta luodut mallit ovat uusia ja ainutlaatuisia. Väitöskirja, mukaan lukien kaikki sen artikkelit, tuo uutta tietämystä akateemiseen, liiketoiminnalliseen ja julkisen politiikan tutkimukseen nyky-globalisaation syistä, vaikutuksista ja seurauksista. Lisäksi on huomattava, että viimeaikaisessa tutkimuksessa on nyky-globalisaatiota tarkasteltu vain vähän yritysten arvoketjujen ja sisäisen päätöksenteon mekanismien näkökulmasta.
Julkaisun otsikon käännösContemporary Determinants and Geographical Economy of Added Value, Cost of Inputs, and Profits in Global Supply Chains: An Empirical Analysis
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Eloranta, Eero, Vastuuprofessori
  • Kenney, Martin, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Ali-Yrkkö, Jyrki, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Painoksen ISBN978-951-628-607-8
Sähköinen ISBN978-951-628-608-5
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • talousmaantiede
  • monikansalliset yritykset
  • globaalit arvoketjut

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Contemporary Determinants and Geographical Economy of Added Value, Cost of Inputs, and Profits in Global Supply Chains: An Empirical Analysis'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä