Consumer Switching on Mobile Platforms

Julkaisun otsikon käännös: Consumer Switching on Mobile Platforms

Jussi Ilmari Nykänen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Mobiilikommunikaatiolaitteiden markkinat ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Nämä markkinat syntyvät yksittäisten ihmisten kulutuspäätöksistä, mutta kuluttajien vaihtamis-käyttäytymisen tutkiminen on kuitenkin huomioitu suhteellisen heikosti. Tästä johtuen tämän tutkimusalueen teoreettinen ymmärrys on jäänyt hajanaiseksi ja ilman kattavaa prosessi-näkökulmaa, mikä on johtanut heikkoihin selitysasteisiin kuluttajien vaihtamiskäyttäytymis-tutkimuksessa. Tämän väitöskirjan tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää kuluttajien vaihtamiskäyttäytymis-tutkimuksen teoreettista ymmärrystä. Tavoitteena on ymmärtää kuluttajatuotteiden vaihtamis-prosessia yleisellä tasolla sekä vaihtamiseen johtavia syitä mobiilipuhelimien kontekstissa. Väitöskirja koostuu neljästä pääasiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä soveltavasta tutkimus-esseestä. Nämä esseet sisältävät aikaisemman tutkimuksen puutteita paljastavan kirjallisuus-katsauksen, vaihtamiskustannuksia ja verkostovaikutuksia tarkastelevia fokusryhmä- ja kyselytutkimuksia sekä kuluttajien sisäiseen päätöksentekoprosessiin keskittyvän vertailevan markkinatutkimuksen. Tämä väitöskirja tarjoaa uusia näkökulmia aikaisempaan akateemiseen tutkimukseen. (1) Väitös-kirja esittää empiirisesti ja teoreettisesti pohjustetun kolmivaiheisen prosessimallin, joka laajentaa vaihtamiskäyttäytymistutkimuksen aikaisempaa teoreettista ymmärrystä. (2) Kuluttajien sisäisissä päätöksentekoprosesseissa on havaittavissa eroja eri maiden välillä. Erot ovat selitettävissä erilaisten vaihtamista tukevien tekijöiden, aiemman kuluttajakäyttäytymistutkimuksen käsitteiden ja makrotason markkinarakenteiden avulla. (3) Mobiilipuhelimien vaihtamista ehkäisevät tekijät ovat pääasiassa sidoksissa rahaan ja brändeihin liittyviin vaihtamiskustannuksiin. (4) Verkosto-vaikutuksilla on tärkeä rooli kuluttajien vaihtamiskäyttäytymisessä, mutta ne ilmenevät usein vain tietyissä ehdonalaisissa tilanteissa. Osa näistä löydöksistä eroaa myös aikaisemmasta mobiili-laitteisiin liittyvästä tutkimustiedosta. Yleisesti tämän väitöskirjan löydöksillä odotetaan olevan merkitystä erityisesti kuluttajien vaihtamiskäyttäytymiseen liittyvään akateemisen tutkimukseen. Lisäksi löydösten avulla voi olla mahdollista tehostaa verkostovaikutuksien hyödyntämistä mobiililaitemarkkinoilla.
Julkaisun otsikon käännösConsumer Switching on Mobile Platforms
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Tuunainen, Virpi, Vastuuprofessori
 • Tuunanen, Tuure, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8391-9
Sähköinen ISBN978-952-60-8392-6
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

 • mobiilialusta
 • mobiilipuhelin
 • kuluttajakäyttäytyminen
 • kännykkä
 • päätöksenteko
 • vaihtaminen
 • vaihtamiskustannus
 • vaihtamisprosessi
 • verkostovaikutus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Consumer Switching on Mobile Platforms'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä