Conditions Supporting Trust Development in Relation to the Perceived Risks in Finnish-Russian Business Relationships

Julkaisun otsikon käännös: Luottamuksen kehittymisen edellytykset suhteessa riskeihin suomalais-venäläisissä liikesuhteissa

Marina Weck

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tietoa luottamuksen kehittymisestä ja riskeistä kulttuurien välisissä liikesuhteissa on edelleen vähän, vaikka kansainvälinen liiketoiminta on kasvanut jatkuvasti viime vuosikymmenien aikana ja luottamuksen merkitys on yleisesti ymmärretty. Tutkimuksen päätavoitteena on edistää ymmärrystä siitä, miten luottamuksen kehittymistä voidaan tukea suhteessa riskeihin suomalais-venäläisten liikesuhteiden eri vaiheissa. Tutkimus keskittyy Venäjän rakennusalan markkinoilla toimivien suomalaisten yritysten venäläisten tytäryhtiöiden ja niiden venäläisten kumppaneidensa välisiin liikesuhteisiin. Kvalitatiiviseen tutkimukseen on valittu strukturoitu lähestymistapa. Teoriaan pohjautuvia käsitteitä ja alkuperäistä konseptuaalista kehystä käytettiin ohjaamaan induktiivista empiiristä tutkintaa ja teorian rakentamista. Tutkimuksen empiirinen osa on jaettu kolmeen osaan: pilottitutkimus, päätutkimus ja täydentävä tutkimus. Alustavaa tietoa tutkimuskysymyksistä saatiin pilottitutkimuksella. Päätutkimuksessa suunnattiin ensisijaisesti selvittämään edellytyksiä, jotka tukevat luottamuksen kehittymistä suomalais-venäläisten liikesuhteiden eri kehitysvaiheissa ja edellytysten roolia suhteessa riskeihin. Luottamuksen täytyy olla korkealla, jotta liikesuhteiden riskit voidaan hyväksyä ja yhteistyöhalu voi kasvaa. Ratkaiseva rooli on edellytyksillä, jotka suoraan tukevat luottamuksen kehittymistä ja suurelta osin ovat päinvastaisessa suhteessa riskien kanssa. Lisäksi tutkimuksessa on osoitettu kriittisimmät edellytykset ja riskit, jotka vaikuttavat luottamustasoon. Erityisen merkittävää luottamuksen kehittymisen kannalta oli kulttuurisiin eroihin mukautuminen. Kulttuurisiin eroihin mukautumisen vaikutuksia luottamukseen tutkittiin kattavasti täydentävässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa saatiin lisää tietoa luottamuksen kehittymisestä kulttuurien välisissä liikesuhteissa. Tutkimuksen integroivan näkökulman kautta ymmärretään syvemmin edellytyksiä, jotka suoraan ja välillisesti tukevat luottamuksen kehittymistä ja niiden roolia suhteessa riskeihin. Tutkimus myös kontribuoi kansainvälisen johtamisen kirjallisuuteen, erityisesti epävarmoista instituutionaalisista konteksteista, kuten esimerkiksi Venäjän liiketoimintaympäristö. Tutkimuksella on myös käytännöllisiä implikaatioita, joita voivat hyödyntää Venäjän markkinoille liiketoimintaansa laajentamista suunnittelevat ja siellä jo toimivat yritykset. Tutkimuksen tuloksia voidaan erityisesti käyttää käytännöllisenä työkaluna luottamuksen luomiseen ja ylläpitoon venäläisten liikekumppaneiden kanssa. Riskien laajuuden tunnistaminen antaa johtajille arvokasta tietoa, jota he tarvitsevat onnistuneiden päätösten tekemisessä ja jo solmittujen suhteiden ylläpitämisessä.
Julkaisun otsikon käännösLuottamuksen kehittymisen edellytykset suhteessa riskeihin suomalais-venäläisissä liikesuhteissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvenpää, Eila, Vastuuprofessori
  • Giesecke, Stina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7125-1
Sähköinen ISBN978-952-60-7124-4
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • luottamuksen kehittyminen
  • luottamuksen kehittymisen edellytykset
  • liikesuhderiskit
  • kulttuurien väliset liikesuhteet
  • Venäjä
  • Suomi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Luottamuksen kehittymisen edellytykset suhteessa riskeihin suomalais-venäläisissä liikesuhteissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä