Conceptions of space in active living research

Julkaisun otsikon käännös: Tilakäsitykset aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kaupunkiympäristöjen ja maankäytön suunnittelulla on lukuisia yhteyksiä yksilön ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin. Terveyttä edistävä rakennettu ympäristö luo muun muassa edellytyksiä aktiivisille elämäntavoille ja arkiliikkumiselle. Tieteellinen tutkimus fyysistä aktiivisuutta edistävien ympäristöjen ominaispiirteistä on kasvava tutkimusala, jonka keskeisenä tavoitteena on tuottaa empiiristä tutkimustietoa maankäytön suunnittelun tueksi. Tutkimusalan haasteet kohdistuvatkin lähitulevaisuudessa erityisesti tutkimustiedon käytännön soveltamiseen maankäytön suunnittelun eri tasoilla. Tämän väitöskirjan tavoitteena on edistää paikkalähtöistä terveyttä edistävien kaupunkiympäristöjen tutkimusta. Lähestyn tutkimusaihetta ekologisesta näkökulmasta tarkastellen samanaikaisesti sekä yksilötason että ympäristötekijöiden vaikutusta yksilön terveyskäyttäytymiseen. Lisäksi pyrin selventämään aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksen tilakäsityksiä ihmismaantieteen käsittein ja näiden tilakäsitysten yhteyksiä metodologisiin haasteisiin terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Väitöskirjan empiirinen osuus perustuu yhteenvetoon neljän vertaisarvioidun tutkimusartikkelin tuloksista. Nämä tutkimukset tarkastelevat yhteyksiä ympäristötekijöiden ja aikuisten vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikkumisen välillä. Työn empiirinen osa on toteutettu hyödyntäen Internet-pohjaisia osallistavia paikkatietomenetelmiä (PPGIS), jotka mahdollistavat paikallisen, asukaslähtöisen kokemustiedon tarkastelun paikkatietojärjestelmässä. Tutkimusten empiiriset tulokset toimivat pohjana keskustelulle aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksen sekä maankäytön suunnittelun tilakäsitysten yhteensopivuudesta. Tämä keskustelu rajautuu Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmään.  Väitöskirjan tulokset osoittavat, että paikkalähtöinen terveyskäyttäytymisen tutkimus ja maankäytön suunnittelu eroavat jossain määrin tilakäsityksiltään. Tutkimuksen empiiriset tulokset osoittavat, että aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksessa vallitseva naapurustotasoinen tarkastelu ei huomioi muilla mittakaavatasoilla terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia prosesseja ja välittää näin vain osittaisen kuvan rakennetun ympäristön yhteyksistä fyysiseen aktiivisuuteen. Työn lopuksi tarkastelen osallistavan paikkatiedon, kuten tässä tutkimuksessa käytetyn osallistavan PPGIS-menetelmän, lähtökohtia tilakäsitysten laajentamiseen ympäristöterveystieteellisessä tutkimuksessa.
Julkaisun otsikon käännösTilakäsitykset aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kyttä, Marketta, Vastuuprofessori
  • Rinne, Tiina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0469-1
Sähköinen ISBN978-952-64-0470-7
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • fyysinen aktiiisyys
  • osallistava paikkatieto
  • PPGIS
  • rakennettu ympäristö
  • ympäristöterveys
  • kaupunkisuunnittelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tilakäsitykset aktiivisten elinympäristöjen tutkimuksessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä