Computer-Assisted Learning Based on Cumulative Vocabularies, Conceptual Networks and Wikipedia Linkage

Julkaisun otsikon käännös: Tietokoneavusteinen oppiminen perustuen karttuviin sanastoihin, käsiteverkostoihin ja Wikipedian linkitykseen

Lauri Lahti

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tässä väitöskirjassa esitellään uusia menetelmiä ja viitekehyksiä tietokoneavusteiseen oppimiseen pohjautuen itse suunniteltuihin ja toteutettuihin ohjelmistoprototyyppeihin tuettuina käyttökokeilla. Aiemmassa tutkimuksessa havaitut mahdollisesti samanlaiset skaalautumattomat pienen maailman ominaisuudet Wikipedia-verkkosanakirjassa, sosiaalisissa verkostoissa ja ihmisaivojen verkostoissa motivoivat esittämään, että yhteistyössä luotuja Wikipedian tietorakenteita voidaan käyttää oppimisen tukemiseen. Tietokoneavusteisen ja yhteisöllisen verkostopohjaisen oppimisen taustaa koskevan katsauksen jälkeen esitellään opiskelijoiden luomien käsite- ja käsitesuhdeluetteloiden käyttöä ja järjestyssijavertailua. Esitellään yhteistyöroolien tukemista yhteisöllisessä oppimisympäristössä perustuen tekstipohjaisiin keskusteluketjuihin havainnollistettuina karttuvilla käsitekartoilla. Seuraavaksi esitellään ohjattua käsitekarttojen luontia Wikipedian hyperlinkkiverkostosta. Sitten esitellään henkilökohtaistettujen oppimispolkujen luontia Wikipediasta seuraamalla artikkelien välisiä hyperlinkkejä perustuen erilaisiin järjestyssijoihin artikkelien tilastopiirteistä. Tarkastelua laajennetaan rinnakkaisiin järjestyssijaluetteloihin, haaroittuviin rakenteisiin ja erilaisiin ajallisiin versioihin Wikipedian artikkeleista. Seuraavaksi esitellään wikiympäristö edustamaan opittavaa tietoa yhteisöllisesti muokatulla käsitekarttakokoelmalla mahdollistaen tiedon kypsymisen tarkastelun ja opetuksellisten oppimispolkujen ja -pelien määrittelyn. Sitten esitellään kolmenlaisia oppimiskäsiteverkostoja, edustaen oppijan tietoa, oppimisen asiayhteyttä ja oppimistavoitetta, antaen oppijan samota niissä järjestyssijapohjaisia reittejä perustuen lyhyimpiin hyperlinkkiketjuihin vastaavien Wikipedian artikkelien välillä. Tarkastelua laajennetaan esittelemällä opetuksellisia käsiteverkostoja luotuina lyhyimmistä yhdistävistä poluista Wikipedian hyperlinkkiverkostossa ja hyperlinkkien läpäisemisestä mukautetulla vaihtelulla ja toistolla perustuen jaksotetun oppimisen teoriaan tuettuna kuvituksella. Sitten esitellään karttuvia käsiteverkostoja pohjautuen Wikipedian hyperlinkkiverkostoon yhdistäen nykyisen oppiaiheen sanaston käsitteitä ja vaihtelemalla läpäistävissä olevien hyperlinkkien jakaumaa antaen oppijan samota lyhyimpiä polkuja sanaston käsitteiden välillä. Oppimisvaikutusta mitattiin muistista palauttamisessa koskien valittuja ja näytettyja hyperlinkitettyjä käsitteitä ja lyhyimpiä polkuja muodostavia näytettyjä hyperlinkitettyjä käsitteitä. Lisäksi arvioitiin vaihtoehtoisten kielitaitotasojen käsiteverkostoja peilaten niitä katsaukseen mittaustuloksista ihmisen oppimisprosessista ja tiedon esittämisestä.
Julkaisun otsikon käännösTietokoneavusteinen oppiminen perustuen karttuviin sanastoihin, käsiteverkostoihin ja Wikipedian linkitykseen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Tarhio, Jorma, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6163-4
Sähköinen ISBN978-952-60-6164-1
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • älykäs opastus
  • mukautuva hypermedia
  • oppimisympäristö
  • kielen omaksuminen
  • mielleyhtymäverkosto
  • käsitekartta
  • wiki
  • jaksotettu oppiminen

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tietokoneavusteinen oppiminen perustuen karttuviin sanastoihin, käsiteverkostoihin ja Wikipedian linkitykseen'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä