Company-NGO interaction for poverty reduction: Co-creation of inclusive business

Julkaisun otsikon käännös: Yritysten ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutus köyhyyden vähentämiseksi: Osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittäminen

Tytti Nahi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Maailma on vauraampi kuin koskaan, mutta joka yhdeksäs ihminen on edelleen aliravittu. Köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkeminen vaatii uusia ratkaisuja sekä liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan ja julkisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta.  Osallistava liiketoiminta on yksi uusista lähestymistavoista, joka herättää toivoa sekä kehitystoimijoiden että yritysten keskuudessa. Se perustuu ajatukselle, että yritykset, köyhät yhteisöt, kansalaisjärjestöt ja muut kumppanit voivat yhteiskehittää voittoa tuottavia ja köyhyyttä vähentäviä ratkaisuja, joita kukaan heistä ei yksin pystyisi keksimään tai toteuttamaan. Osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittämistä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tässä väitöskirjassa tutkin mitä osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittäminen tarkoittaa ja edellyttää vähävaraisessa ympäristössä. Johtopäätökseni perustuvat järjestelmälliseen poikkitieteiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä kaksi ja puoli vuotta kestäneeseen toimintatutkimukseen, jossa seurasin seitsemää yritys-kansalaisjärjestökumppanuutta. Hyödynnän sensemaking- ja käytäntöteorioita. Johtopäätökseni on, että yhteiskehittämiselle asetetaan yleisesti liiallisia odotuksia osallistavan liiketoiminnan lähestymistavassa. Yhteiskehittäminen on jatkuva sosiaalinen prosessi, jonka kuluessa kumppanit etsivät samansuuntaisia käsityksiä, hyödyntävät ja muokkaavat potentiaalisia resurssejaan ja käytänteitään, ja käyttävät toistensa resursseja. Osoitan, miten tällaista yhteiskehittämistä rajoittavat valtasuhteiden eriarvoisuus, sektori- ja kulttuurierot, paradoksaaliset rooliodotukset, osaamisen rajat ja rajallinen luottamus. Teoreettisesti vahvin kontribuutioni pohjautuu huomioon, että yhteiskehittäminen edellyttää jatkuvaa kollektiivista sensemaking-prosessia. Organisaatio-, sektori- ja kulttuuritaustojen moninaisuus vaikuttaa sensemaking-prosessien kulkuun, tahtiin, ajalliseen orientaatioon, yhtenevien käsitysten mahdollisuuteen ja fasilitoiviin käytänteisiin. Syvennän myös viimeaikaista kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusta, jonka mukaan nousevissa talouksissa paikallinen integraatio (local integration) on useille yrityksille vahvempi strateginen valinta kuin paikallinen mukauttaminen (local responsiveness). Tutkimukseni osoittaa, että kansalaisjärjestöt voivat usein tuoda vähävaraisilla alueilla tapahtuvaan liiketoimintaan arvokasta asiantuntemusta, yhteisökontakteja, verkostoja ja legitimiteettiä, edistäen sekä kaupallisia että yhteiskunnallisia tavoitteita. Näiden resurssien välittäminen vaatii kuitenkin paljon työtä, ja muunlainen vuorovaikutus pysyy tulevaisuudessakin tärkeänä monelle yritykselle ja kansalaisjärjestölle. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue ajatusta, että julkista rahoitusta osallistavan liiketoiminnan tukemiseksi tulisi merkittävästi lisätä. Rahoituksen saajina yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat yhtä keskeisiä.
Julkaisun otsikon käännösYritysten ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutus köyhyyden vähentämiseksi: Osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittäminen
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Halme, Minna, Vastuuprofessori
  • Ritvala, Tiina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8060-4
Sähköinen ISBN978-952-60-8061-1
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • sektorit ylittävä kumppanuus
  • yhteiskehittäminen
  • osallistava liiketoiminta

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Yritysten ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutus köyhyyden vähentämiseksi: Osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittäminen: Co-creation of inclusive business'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä