COMBINING PARTICIPATIONS. Expanding the Locus of Participatory E‐Planning by Combining Participatory Approaches in the Design of Digital Technology and in Urban Planning.

Julkaisun otsikon käännös: Osallistumisen monet kasvot. Osallistuvan sähköisen suunnittelun laajentaminen yhdistämällä osallistuminen digitaalisen teknologian ja yhdyskuntien suunnitteluun.

Joanna Saad-Sulonen

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Väitöskirja käsittelee osallistuvaa sähköistä suunnittelua poikkitieteellisesti. Toistaiseksi osallistuvaa sähköistä suunnittelua on lähestytty ainoastaan perinteisen osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun kautta, jossa käytetään valmista digitaalista teknologiaa. Tämä lähestymistapa ei vastaa nykyistä digitaalista kulttuuria, jolle on ominaista informaatiokeskeinen ja digitaalisesti välitetty vertaistuotanto ja jakaminen. Väitän, että osallistuvan sähköisen suunnittelun on tunnistettava mahdollisuus yhdistää erityyppisiä osallistumisia. Silloin korostuu osallistumisen merkitys myös digitaalisen teknologian suunnittelussa. Tällöin tulevat esiin mm. ”osallistaminen” (staged participation) sekä osallistuminen designiin osana sen käyttöönottoa (design-in-use). Tämän tunnistaminen helpottaa uuden osallistumiskulttuurin dynamiikan ymmärtämistä sekä myös niiden haasteiden ja epävarmuuksien käsittelyä, jotka liittyvät arkisten digitaalisten työkalujen tekniseen maisemaan. Työtäni ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: Miten osallistuva sähköinen suunnittelu tulee uudelleenmääritellä? sekä Mitä ja miten pitäisi designata osallistuvalle sähköiselle suunnittelulle? Väitöskirjan tuloksena on syntynyt erilaisista käsitteistä koostuva sanasto ja uusi analyyttinen työkalu, moninaisten osallistumisien matriisi. Osallistuva sähköinen suunnittelu määritellään koostuvaksi monityyppisistä osallistumisista, jotka tapahtuvat sekä yhdyskunta- että teknologian suunnittelun piirissä. Erityyppiset osallistumiset voivat esiintyä samanaikaisesti erilaisina yhdistelminä toisiinsa vaikuttaen. Tulos on relevantti erityisesti niiden tieteenalojen näkökulmasta, jotka operoivat digitaalisen teknologian, yhdyskuntasuunnittelun ja osallistumisen leikkauspisteessä. Väitöskirjan tavoitteena onkin kaventaa nykyistä, kaupunki-informatiikan ja sähköisen suunnittelun välistä aukkoa. Työni osallistuvan sähköisen suunnittelun parissa juontaa juurensa osallistumiseeni Urban Mediatorin (UM) suunnitteluun. UM on reaaliaikainen karttapohjainen työkalu lokatiivisen median luomista ja jakamista varten. Suunnitteluun osallistumisen avulla sain oivalluksen, miten määritellä uudelleen osallistuva sähköinen suunnittelu. UM:n konkreettinen osallistuva suunnittelu antoi kimmokkeen lähestymistavalle, jota kutsun ”Laajennetuksi Osallistuvaksi Suunnitteluksi (LOS)”. Siinä erilaiset osallistumistoimet kytkeytyvät yhteen digitaalisen teknologian suunnittelussa. LOS-lähestymistavan voi myös upottaa osallistuvan yhdyskuntasuunnittelun erilaisiin tyyppeihin. Samalla se laajentaa osallistuvaa sähköistä suunnittelua, jossa syntyy asiantuntijoiden ja maallikoiden välistä yhteistoiminnallista, digitaalisen median tuotantoa ja jakamista.
  Julkaisun otsikon käännösOsallistumisen monet kasvot. Osallistuvan sähköisen suunnittelun laajentaminen yhdistämällä osallistuminen digitaalisen teknologian ja yhdyskuntien suunnitteluun.
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Diaz-Kommonen, Lily, Vastuuprofessori
  • Horelli-Kukkonen, Liisa, Ohjaaja
  • Kuutti, Kari, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5542-8
  Sähköinen ISBN978-952-60-5543-5
  TilaJulkaistu - 2014
  OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

  Tutkimusalat

  • osallistuminen
  • sähköinen suunnittelu
  • digitaalinen teknologia
  • digitaalinen media
  • poikkitieteellinen

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Osallistumisen monet kasvot. Osallistuvan sähköisen suunnittelun laajentaminen yhdistämällä osallistuminen digitaalisen teknologian ja yhdyskuntien suunnitteluun.'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä