Kollektiivinen muisti ja vastuuton yritystoiminta: Kokoelma esseitä

Jukka Rintamäki

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kuten kurkistamalla menneisyyteen voi todeta, yritysskandaalit ja vastuullinen yritystoiminta yleisemmin ovat jatkuvasti uutisotsikoissa. Ja vaikkei kukaan voikaan kieltää yritysskandaalien keräämää välitöntä, ajoittain laajaa ja intensiivistä huomiota, tämä huomio kuitenkin tapaa huveta melko nopeasti. Muutaman vuoden kuluessa harva edes muistaa yksittäisiä skandaaleja kovinkaan tarkkaan. Vaikka menneiden tapahtumien unohtuminen ajan mittaan ei ole sinällään mitenkään yllättävää, usein unohtuminen ei kuitenkaan ole automaattinen ja välttämätön lopputulema, vaan aktiivisten toimijoiden tietoisen työn tulosta.Tässä neljästä esseestä koostuvassa väitöskirjassa väitän, että organisaatioilla on taipumus pyrkiä vaikuttamaan yleisiin mielikuviin niiden omista menneisyyksistään (toisin sanoen niitä koskevaan kollektiiviseen muistiin), esittelen tapoja, joilla organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan mielikuviin omista menneisyyksistään, ja empiirisen tapaustutkimuksen kautta havainnollistan erääseen menneeseen yritykseen liittyneen (ja edelleen hieman liittyvän) muistikamppailun tämän menneisyydestä: oliko kyse vastuuttomuudesta vai jostain muusta?Kahdessa ensimmäisessä esseessä käsitteellistän tapoja, joilla yritykset pyrkivät määrittämään omiin menneisiin vastuuttomuuksiinsa liittyvän kollektiivisen muistin uudelleen. Kolmannessa ja neljännessä esseessä esittelen tapaustutkimuksen muistityöstä ja menneestä (oletetusti) vastuuttomasta yritystoiminnasta. Tämä väitöskirja sisältää kolme pääkontribuutiota ymmärrykseemme yritysten ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Käyttämällä kollektiivisen muistin käsitettä pääasiasiallisena linssinäni vastuuttoman yritystoiminnan ja yritysten menneisyyksien havainnointiin, alleviivaan etenkin menneisyyden sisäänrakennettua epäluotettavuutta, mutta myös sen alttiutta aktiiviselle muokkaukselle palvelemaan organisaatioiden etuja nykyhetkessä. Tämä herättää kysymyksiä sidosryhmäpaineen suhteen: vaikka voimmekin olettaa sidosryhmäpaineen jossain määrin suitsivan vastuutonta yritystoimintaa nykyhetkessä, voimmeko kuitenkaan olettaa sen tekevän niin pidemmällä tähtäimellä? Tässä väitöskirjassa tekemäni työ viittaa siihen, että sidosryhmien vastuuttomaan yritystoimintatapaukseen kohdistama huomio tapaa heiketä ajan myötä. Toisena pääkontribuutiona nostan esiin vastuuttomien yritystoimien unohtamisen negatiivisen puolen. Vaikka unohtaminen voikin helpottaa käsittelemään epämiellyttävästä menneisyydestä juontuvia traumoja, se helposti myös häiritsee menneistä virheistä oppimista. Näin organisaatiot (ja yhteiskunnat) toistavat samoja virheitä yhä uudelleen. Lopuksi, muistityön käsitteen kautta osoitan ja havainnollistan, kuinka organisaatiot voivat muokata mielikuvia menneestä, ja ovat siten tärkeitä kollektiivisen muistin määrittäjiä.
Julkaisun otsikon käännösKollektiivinen muisti ja vastuuton yritystoiminta: Kokoelma esseitä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Spicer, Andre, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Mäkelä, Kristiina, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6908-1
Sähköinen ISBN978-952-60-6909-8
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • Kollektiivinen muisti
  • vastuuton yritystoiminta
  • muistityö
  • muistiyhteisöt
  • organisaatiotutkimus

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Kollektiivinen muisti ja vastuuton yritystoiminta: Kokoelma esseitä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä