Riskienhallintayhteistyön kehittäminen projektinjohtohankkeissa

Liisa Lehtiranta

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Projektinjohtohankkeiden onnistuminen perustuu toimivaan yhteistyöhön ja riskienhallintaan. Käytännössä rakennusprojektin tehokas riskienhallinta vaatii usean osallistujaorganisaation yhteistyötä.Siitä huolimatta riskienhallinnan prosessimallit ja standardit on yleisesti tarkoitettu vain yksittäisen organisaation käyttöön ja sovellukset usean organisaation käyttöön luodaan tapauskohtaisesti. Prosesseja, joissa usean yrityksen välistä yhteistyötä hyödynnetään projektinaikaisen riskienhallinnan hyväksi ei ole käsitelty laajasti tutkimuksessakaan. Riskien-hallinnan tehokkaampi käyttöönotto ja läpivienti projektinjohtohankkeissa edellyttää käytännön-läheistä tutkimusta vaatimuksista ja mahdollisuuksista sekä systemaattista perusmallia, jonka pohjalta projektikohtaiset sovellukset rakennetaan. Tässä tutkimuksessa sovelletaan konstruktiivista tutkimusotetta: kehitetään konstruktio käytännön projektityöstä löydetyn ongelman ratkaisemiseksi, arvioidaan konstruktion toimivuutta ja osoitetaan sen teoreettiset yhteydet. Tutkimus koostuu kuudesta osasta (Artikkelit I-VI), joilla on kullakin omat tavoitteensa, tutkimusaineistonsa ja metodinsa. Tutkimusmetodiikassa on yhdistelty toisiaan täydentäviä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä moninäkökulmaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää systemaattinen prosessimalli (MORM-malli, multi-organizational risk management framework) usean organisaation yhteistyönä suoritettavaan riskienhallintaan projektinjohtohankkeissa. Malli perustuu projektiosapuolten välisen yhteistyön hyödyntämiseen ja tukemiseen. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty projektien riskienhallinnan standardiprosessimallin lisäksi kompleksisuusajattelua, joka ohjaa keskittymään organisaatioiden integrointiin, kommunikaation ja joustavuuteen. MORM-malli määrittelee projektinjohtohankkeen tilaajan, projektikonsultin, suunnittelijoiden ja (pää)urakoitsijan roolit ja tehtävän hankkeen riskienhallinnassa. Malli on osittain käytännössä testattu. Projektinjohtohankkeiden tilaajat ja projektikonsultit voivat hyödyntää MORM-mallia yhteistyöperusteisten riskienhallintaprosessien entistä laajempaan ja tehokkaampaan käynnistämiseen. Mallissa kuvatut prosessit tukevat ennalta aktiivisen riskienhallinnan lisäksi projektin aikana ilmaantuvien riskien hallintaa sekä joustavia riskienhallintavastuita, jotka ovat onnistumisen edellytyksiä dynaamisessa projektiympäristössä. Tutkimuksen teoreettinen anti liittyy kompleksisuusajattelun käytännönsovellukseen, jotka ovat tutkimuskirjallisuudessa harvinaisia.
  Julkaisun otsikon käännösRiskienhallintayhteistyön kehittäminen projektinjohtohankkeissa
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Saari, Arto, Vastuuprofessori
  • Kärnä, Sami, Ohjaaja
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5640-1
  Sähköinen ISBN978-952-60-5641-8
  TilaJulkaistu - 2014
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • riskienhallinta
  • yhteistyö
  • kompleksisuus
  • rakennusprojekti
  • projektiorganisaatio
  • projektinjohto

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Riskienhallintayhteistyön kehittäminen projektinjohtohankkeissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä