Yhteistyö rakennusalan innovaatiotoiminnassa

Lauri Pulkka

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Rakennusalan yhteiskunnallinen, ympäristöllinen ja taloudellinen merkitys on huomattava. Innovaatio eli ideoiden tai keksintöjen käytäntöön panemisen prosessi on keskeinen alan yrittäessä samanaikaisesti vastata nopean kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja laahaavan tuottavuuden haasteisiin. Johtuen rakennusalan luonteesta, uusien ideoiden vieminen käytäntöön on mahdotonta ilman yhteistyötä. Yhteistyön tarve on erityisen suuri, kun kyse on radikaalista muutoksesta, joka on tämän tutkimuksen keskiössä. Tutkimuksen tavoite on kehittää ymmärrystämme organisaatioidenvälisestä dynamiikasta innovaatioprosessissa rakennusalalla. Tutkimuskysymys kuuluu: Miten organisaatioiden tulisi tehdä yhteistyötä edistääkseen innovaatiotoimintaa rakennusalalla? Tutkimus hyödyntää laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Määrällinen osa perustuu kyselyaineistoon. Kyselyn analyysi on luonteeltaan eksploratiivinen. Johtopäätökset perustuvat aineiston kuvailuun eikä tilastolliseen päättelyyn. Laadullinen osa perustuu yksittäiseen, vertailevaan ja monitapaustutkimukseen, joiden aineisto koostuu haastatteluista, dokumenteista ja havainnoinnista. Organisaatioiden tulisi tehdä läheisempää ja aktiivisempaa yhteistyötä. Yhteistyön laatua koskeva väite on kolmiosainen. Ensiksi onnistuminen innovaatiossa vaatii momentin keräämistä innovaatioprosessille. Yhteistyön lisäämää innovaatiojohtamisen kompleksisuutta voidaan hillitä ottamalla käyttöön innovaatiokeskeinen innovaatiojohtamisen malli. Toiseksi momentin keräämistä helpottaa, jos innovaatioon yhteensopiva vallitsevan regulaation ja teknologisen kehityskaaren kanssa. Ongelmaksi tosin muodostuu, että potentiaalisesti houkuttelevimmat mahdollisuudet voivat olla regulaation ja nykyisten teknologioiden ulkopuolella. Organisaatioverkostojen tulisikin yrittää muokata ympäristöään aktiivisesti. Kolmanneksi verkostot, jotka toimivat ekosysteemiperiaatteiden mukaisesti, ovat kyvykkäämpiä innovoimaan, mahdollisesti koska ne laittavat arvon luomisen arvon jakamisen edelle. Tutkimus lisää ymmärrystämme muutoksesta alalla, joka on tunnettu konservatiivisuudestaan ja epäinnovatiivisuudestaan. Tutkimus osoittaa, ettei innovaatio vaadi pyörän keksimistä uudestaan, vaan jo alalla käytössä olevien toimintatapojen yhdistelemistä. Tutkimustuloksilla on merkitystä innovoiville yrityksille ja rakennusalan innovaatiotutkimukselle. Sen lisäksi tulokset koskettavat julkista sektoria, joka ei tunnu täysin ymmärtävän merkitystään arvon luonnille verkostoissa, ja erityisesti rahoittajille, joiden tulisi harkita innovaatiorahoituksen ohjaamista yksittäisiltä yrityksiltä enemmissä määrin verkostoille.
Julkaisun otsikon käännösYhteistyö rakennusalan innovaatiotoiminnassa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Junnila, Seppo, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7034-6
Sähköinen ISBN978-952-60-7033-9
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • innovaatio
  • yhteistyö
  • rakennusala
  • ekosysteemi

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Yhteistyö rakennusalan innovaatiotoiminnassa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä