Cognitive-Technology Implementations’ Transformative Dynamics: Socio-Technical Implications for Knowledge-Intensive Work in the Financial-Accounting Domain

Julkaisun otsikon käännös: Kognitiivisten teknologioiden käyttöönottojen transformatiiviset dynamiikat: Sosiotekniset vaikutukset tietointensiiviseen työhön taloushallinnon alalla

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kognitiivisten teknologioiden, kuten oppimiskykyisen tekoälyn ja kehittyneiden sääntöpohjaisten automaatiojärjestelmien, nopea kehittyminen viime vuosina on alkanut haastamaan ihmisen pääasiallista ja hallitsevaa roolia tietointensiivisen työn suorittamisessa. Koska uusien kognitiivisten teknologioiden hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi monissa työtehtävissä, samalla myös kiinnostus näitä teknologioita kohtaan on kasvanut nopeasti ja se on johtanut erityisesti erilaisten tekoälyn kehitys- ja käyttöönottoprojektien määrän ja monipuolisuuden laaja-alaiseen kasvuun. Näin ollen tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut ovat tehneet mahdolliseksi myös oppivien järjestelmien kehittämisen sääntöpohjaisten automaatiojärjestelmien lisäksi, mitkä ovat perustuneet ennalta määritettyjen vaiheiden automatisointiin. Tekoälyn käyttö puolestaan mahdollistaa useampien työtehtävien automatisoinnin ja augmentaation johtuen sen kyvystä oppia toimintamalleja käytössä olevan datan pohjalta. Nämä kognitiiviset teknologiat tarjoavat organisaatioille uusia ja houkuttelevia tapoja parantaa niiden tehokkuutta ja tuottavuutta, koska algoritmit voivat käsitellä dataa ja informaatiota nopeasti sekä vähentää inhimillisiä virheitä työprosesseissa, näin ollen parantaen organisaatioiden yleistä suorituskykyä. Organisaatioissa on kuitenkin toimittava varovaisesti näitä teknologioita käyttöönotettaessa, sillä tavoiteltuja hyötyjä ei välttämättä saavuteta, vaan liiallinen nojautuminen uusien teknologioiden käyttöön voi johtaa odottamattomiin ja haitallisiin seurauksiin, kuten taitojen rapautumiseen niin yksilö- kuin kollektiivisella tasolla. Tätä taustaa vasten tämä väitöskirja edistää sosioteknistä tutkimusta kognitiivisten teknologioiden käyttöönoton vaikutuksista tietointensiiviseen työhön liittyviin ilmiöihin. Essee 1 tarkastelee siirtymistä kohti ihmisen ja tekoälyn välistä työtä sekä siitä seuraavaa toimintamallien ja työroolien muutosta. Essee 2 tarkastelee puolestaan sitä, miten kognitiivisen automaation hyödyntäminen vaikuttaa tietotyöläisten taitojen rapautumiseen ja miten tämä vaikuttaa organisaatioihin. Essee 3 käsittelee sitä, miksi tekoälyjärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojekteissa tulee vastaan viivästyksiä ja haasteita. Tutkimus tarkastelee myös tarkemmin kehitykseen ja käyttöönottoon osallistuvien tahojen välisten dynamiikkojen muuntumista ajan saatossa. Kaiken kaikkiaan tämä väitöskirja tarjoaa niin teoreettisia kuin käytännön löydöksiä kolmen laadullisen tutkimustyön pohjalta käsitellen ajankohtaisia teemoja liittyen kognitiivisten teknologioiden kehitykseen ja käyttöönottoon tietointensiivisiin työprosesseihin. Näin ollen väitöskirja tarjoaa uutta tietoa kognitiivisten teknologioiden käyttöönottojen liikkeelle laittamien dynamiikkojen muuntumisesta, laajentaen ymmärrystä niiden sosioteknisistä vaikutuksista organisaatioissa.
Julkaisun otsikon käännösKognitiivisten teknologioiden käyttöönottojen transformatiiviset dynamiikat: Sosiotekniset vaikutukset tietointensiiviseen työhön taloushallinnon alalla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Penttinen, Esko, Vastuuprofessori
  • Asatiani, Aleksandre, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-1368-6
Sähköinen ISBN978-952-64-1369-3
TilaJulkaistu - 2023
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • kognitiiviset teknologiat
  • automaatio
  • augmentaatio
  • sosiotekninen muutos
  • tietointensiivinen työ
  • taloushallinto

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Kognitiivisten teknologioiden käyttöönottojen transformatiiviset dynamiikat: Sosiotekniset vaikutukset tietointensiiviseen työhön taloushallinnon alalla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä