Hakkuutähteiden energiakäytön ilmastovaikutukset

Anna Repo

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen nopeita vähennyksiä. Päästövähennyksiä voidaan saavuttaa esimerkiksi korvaamalla fossiilisia polttoaineita vähähiilisillä vaihtoehdoilla. Hakkuutähteitä on aikaisemmin pidetty hiilineutraalina energianlähteenä ja näin ollen tehokkaana keinona vähentää päästöjä. Lisääntyvä hakkuutähteiden korjuu pienentää kuitenkin metsien hiilivarastoa ja -nielua. Tämä puolestaan vähentää hakkuutähteiden energiakäytöllä saavutettavia päästövähennyksiä. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan hakkuutähteiden energiankäytön ilmastovaikutuksia. Työssä esitetään menetelmä hakkuutähteiden energiankäytön kasvihuonekaasupäästöjen ja lämmittävän ilmastovaikutuksen arvioimiseksi. Väitöskirjassa tarkastellaan myös päästöjen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi väitöskirjassa esitetään kustannustehokkaita keinoja pienentää hakkutähteiden korjuun seurauksena syntyvää hiilivajetta ja parantaa tämän metsäbiomassan energiankäytön ilmastovaikutusta. Väitöskirjassa osoitetaan, että hiilivarastomuutosten huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää arvioitaessa bioenergian tehokkuutta keinona hillitä ilmastonmuutosta. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää energia- ja ilmastopolitiikassa sekä metsänhoidon suunnittelussa. Tulosten perusteella metsäenergian tuotantoa voidaan suunnata sellaisiin kohteisiin ja käytäntöihin, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta mahdollisimman tehokkaasti. Esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa kehitettäessä metsänhoitoa suuntaan, joka maksimoi bioenergialla saavutettavat ilmastohyödyt mahdollisimman pienin kustannuksin metsänomistajalle ja bioenergian loppukäyttäjälle.
Julkaisun otsikon käännösHakkuutähteiden energiakäytön ilmastovaikutukset
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Salo, Ahti, Vastuuprofessori
  • Liski, Jari, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6187-0
Sähköinen ISBN978-952-60-6188-7
TilaJulkaistu - 2015
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • hiilineutraalisuus
  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • metsien hiilivarastot
  • maaperä
  • kestävyys

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Hakkuutähteiden energiakäytön ilmastovaikutukset'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä